Підписатись
Галина Лопушняк, Galyna (Halyna) Lopushnyak ORCID:0000-0001-8576-6440
Галина Лопушняк, Galyna (Halyna) Lopushnyak ORCID:0000-0001-8576-6440
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
78*2017
Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: монографія
ГС Лопушняк
Львів: ЛРІДУ НАДУ 372, 2011
73*2011
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
та ін. МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ВГ Бодров, ВГ Дем'янишин
– К.: НДФІ 5, 400, 2004
55*2004
Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я
ВС Загорський, ЗМ Лободіна, ГС Лопушняк
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
51*2010
Вища освіта України: державне регулювання та перспективи розвитку: монографія
ГС Лопушняк, ХВ Рибчанська
Львів: Ліга Прес, 2018
48*2018
Принципи формування та реалізації державної соціальної політики
ГС Лопушняк
Актуальні проблеми державного управління, 75-84, 2010
362010
Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки
ГС Лопушняк
Фінанси України, 2010
352010
Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація
ГС Лопушняк, ЗМ Лободіна, МВ Ливдар
Економічний часопис-ХХІ, 79-84, 2016
33*2016
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга - Прес, 2014
272014
Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na formuvannia kompetentsii upravlinskoho personalu [The influence of digital technologies on the formation of competencies of management staff]
H Lopushniak, R Mylianyk
Investytsii: praktyka ta dosvid, 10-16, 2019
25*2019
Економіко-організаційні аспекти забезпечення реалізації права на соціальний захист в Україні
ГС Лопушняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
24*2011
Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні аспекти
ГС Лопушняк
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 491 - 499, 2014
232014
Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти
ГС Лопушняк
Актуальні проблеми державного управління, 31-38, 2011
21*2011
Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування
ВК Андрушко, ВМ Баранчук, Дем'янишин ВГ та ін
ОЮ Оболенський - Хмельницький: Поділля, 1999, 1999
21*1999
Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід країн Європейського Союзу
ГС ЛОПУШНЯК
Демографія та соціальна економіка 1 (1 (29)), 132 - 143, 2017
20*2017
Соціальний захист населення: теоретична концептуалізація та особливості державного управління
ГС Лопушняк
Теорія та практика державного управління, 277-284, 2011
202011
Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України
Г Лопушняк
Демократичне врядування.–2011.–Вип 6, 141-145, 2011
192011
Концептуальні засади державної соціальної політики
В Загорський, Г Лопушняк
Ефективність державного управління, 13 - 20, 2009
182009
Sotsialna polityka yak vyznachalnyi napriam vnutrishnoi polityky derzhavy
H Lopushniak
Social policy as a necessary condition for the functioning of the social …, 2011
16*2011
Система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та тенденції реформування
ГС Лопушняк
Демократичне врядування, 2011
16*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20