Галина Лопушняк, Galyna Lopushnyak ORCID:0000-0001-8576-6440
Галина Лопушняк, Galyna Lopushnyak ORCID:0000-0001-8576-6440
професор ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
та ін. МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ВГ Бодров, ВГ Дем'янишин
– К.: НДФІ 5, 400, 2004
422004
Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки
ГС Лопушняк
Фінанси України, 2010
332010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
31*2017
Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: монографія
ГС Лопушняк
Львів: ЛРІДУ НАДУ 372, 2011
302011
Принципи формування та реалізації державної соціальної політики
ГС Лопушняк
Актуальні проблеми державного управління, 75-84, 2010
202010
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга - Прес, 2014
17*2014
Система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та тенденції реформування
ГС Лопушняк
Демократичне врядування, 2011
162011
Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація
ГС Лопушняк, ЗМ Лободіна, МВ Ливдар
Економічний часопис-ХХІ, 79-84, 2016
15*2016
Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України
Г Лопушняк
Науковий вісник «Демократичне врядування, 141-145, 2011
152011
Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування
ВК Андрушко, ВМ Баранчук, Дем'янишин ВГ та ін
ОЮ Оболенський - Хмельницький: Поділля, 1999, 1999
15*1999
Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я
ВС Загорський, ЗМ Лободіна, ГС Лопушняк
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
122010
Концептуальні засади державної соціальної політики
В Загорський, Г Лопушняк
Ефективність державного управління, 13 - 20, 2009
112009
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України : колективна наукова монографія
та ін. ОА Кириченко, СА Єрохін, ВГ Дем'янишин
– К.: Національна академія управління, 2008
112008
Економіко-організаційні аспекти забезпечення реалізації права на соціальний захист в Україні
ГС Лопушняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
102011
Фінансове забезпечення державної політики у сфері охорони здоров'я
ГС Лопушняк
Менеджер: вісник Донецького державного університету управління, 113 - 120, 2011
92011
Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти
ГС Лопушняк
Актуальні проблеми державного управління, 31-38, 2011
9*2011
Системи забезпечення та технології бюджетного процесу
ГС Лопушняк, ВГ Дем'янишин
Тернопіль: Економічна думка, 2006
92006
Соціальні аспекти розвитку України
КЄ Лопушняк Г.С.
Финансы, учет, банки: Зб. наук. пр. ДонНУ ім. В. Стуса, С. 21-33, 2016
8*2016
Формування та ефективність фінансового механізму вищих навчальних закладів: монографія
МВ Дмитришин
Івано-Франківськ: НАІР, 2014
82014
Формування доходів місцевих бюджетів в Україні
Г Лопушняк, З Лободіна, С Скибиляк
Світ фінансів, 2014
82014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20