Качан Ганна Миколаївна,  Kachan Hanna
Качан Ганна Миколаївна, Kachan Hanna
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регулювання вторинної зайнятості України
ГМ Качан
Науковий журнал «Молодий вчений», 257-262, 2017
42017
Вплив вторинної зайнятості на професійну освіту студентів
ГМ Качан
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 91-97, 2013
32013
Digital economy, and digital employment appearence
I Petrova, O Balyka, H Kachan
Social and labour relations: theory and practice 10 (2), 10-20, 2020
12020
Особливості курсу «Управління ІТ-проектами» в закладах вищої освіти
ГМ Качан
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2020
12020
Цифровізація освітнього процесу
КГ М.
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2020
2020
Сучасні інформаційні технології (корегуючий курс). Програма нормативної навчальної дисципліни освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта спеціальність 014.09 Середня …
ГМ Качан, НП Франчук
2018
Системи автоматизованого проектування. Програма варіативної навчальної дисципліни за вибором студентів освітнього ступеня магістр галузі знань 12 Інформаційні технології …
ГМ Качан, НП Франчук
2018
Регулювання вторинної зайнятості на регіональному ринку праці
ГМ Качан
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Умови і чинники поширення вторинної зайнятості в економіці України
ГМ Качан
Наукові підходи до оцінки соціально-економічного розвитку країни: збірник …, 2017
2017
Фактори поширення вторинної зайнятості в економіці України
ГМ Качан
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 86-94, 2017
2017
Управління вторинною зайнятістю молоді України
ГМ Качан
Глобальні та національні проблеми економіки, 693-696, 2016
2016
Масштаби та динаміка вторинної зайнятості в Україні
ГМ Качан
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …, 2016
2016
Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні
ГМ Качан
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / [голова …, 2015
2015
Вторинна зайнятость різних категорій населення України
ГМ Качан
Розвиток національної економіки: теорія і практика, 29-30, 2015
2015
Вторичная занятость: плюсы и минусы
АН Качан
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО», 30, 2014
2014
Развитие вторичной занятости различных групп населения Украины
АН Качан
«AUTHORITY AND SOCIETY» (History, Theory, Practice) ‖ “ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО …, 2014
2014
Наслідки вторинної зайнятості на регіональні ринки праці
ГМ Качан
Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного …, 2014
2014
Основні форми прояву та правове регулювання вторинної зайнятості в Україні
ГМ Качан
Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн …, 2014
2014
Функції та мотиви прояву вторинної зайнятості населення
ГМ Качан
Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології екологія …, 2012
2012
Розвиток неформальної зайнятості в Україні та її наслідки
ГМ Качан
Вісник Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Економічні …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20