Follow
Відділ політики та врядування у вищій освіті
Відділ політики та врядування у вищій освіті
Інститут вищої освіти, Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія 2, 13-26, 2009
3372009
Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс
ВІ Луговий
Вища освіта України 3, 8-14, 2009
2722009
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
131*2011
Докторська підготовка у світі та Україні
ЖВ Таланова
К.: Міленіум, 2010
882010
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП НВЦ Пріоритети, 2014
832014
Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи
ВГ Кремень, ВЮ Биков, ОІ Ляшенко, СГ Литвинова, ВІ Луговий, ...
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-49, 2022
60*2022
Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду
ОМ Слюсаренко
Інститут вищої освіти, 2015
592015
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти–необхідна умова забезпечення освітньої якості
ВІ Луговий
Вища освіта україни, 20-25, 2009
462009
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск Педагогіка вищої школи: методологія…, 2012
442012
Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія, 14-24, 2014
432014
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 23-38, 2012
412012
Освіта, навчання, інформація, компетентність: канонізація понять (теоретико-методологічний дискурс)
ВІ Луговий
К.: Вид. НПУ імені МП Драгоманова, 11-16, 2011
412011
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання та оцінювання навчальних результатів у вищій школі.
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
412011
Якість вищої освіти: виклик для України
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 5-9, 2012
402012
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта 1, 5-9, 2010
392010
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
ЖВ Таланова
з держ. упр.: 25.00. 03/ЖВ Таланова, 2004
382004
Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація
В Луговий, Ж Таланова
Директор школи, ліцею, гімназії, 15-24, 2013
372013
Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій
В Луговий
Вища школа, 15-24, 2010
372010
Управління якістю викладання у вищій школі: теоретико-методологічний і практичний аспекти
ВІ Луговий
Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання…, 2011
362011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20