Підписатись
Валерій Григорович Мирончук
Валерій Григорович Мирончук
Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості
ІС Гулий, ММ Пушанко, ЛО Орлов, ВГ Мирончук
Вінниця: Нова книга 575, 2001
702001
Процеси і апарати харчових виробництв
ІФ Малежик, ПС Циганков
К.: НУХТ, 400, 2003
442003
Промышленная кристаллизация сахаристых веществ
ВР Кулинченко, ВГ Мирончук
402012
Розрахунки обладнання підприємств переробної та харчової промисловості.: Навчальний посібник
ВГ Мирончук
Нова Книга, 2004
392004
Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості.: Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р. а.
ВГ Мирончук
Нова Книга, 2007
312007
Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб
ІМ Заплетніков, ВГ Мирончук, ВМ Кудрявцев
навч. посіб./ІМ Заплетніков, ВГ Мирончук, ВМ Кудрявцев, 2012
272012
Мембрані процеси в технології комплексної переробки сироватки:[монографія]
ВГ Мирончук
К.: НУХТ, 2013
262013
Методика моделювання процесу промислової кристалізації цукрози
ВГ Мирончук, ОА Єщенко
142009
Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні: навч. посібник
ВР Кулінченко, ВГ Мирончук
142006
Технологічні комплекси харчових виробництв: Навчальний посібник
ВІ Теличкун, ОМ Гавва, ЮС Теличкун, ОО Губеня, МГ Десик, ...
132018
Экспериментальное исследование влияния высокого давления на эффективность процесса нанофильтрации молочной сыворотки при использовании мембран ОПМН-П
ВГ Мирончук, ИО Грушевская, ДД Кучерук, ЮГ Змиевский
Мембраны и мембранные технологии 3 (1), 3-3, 2013
132013
Математическое моделирование процесса рекристаллизации на основании аналитических решений нестационарных задач теплопроводности в двухмерном случае для прямоугольных областей с …
ТМ Погорелый, ВГ Мирончук, ИС Гулый
Пром. теплотехн.: Международный научно-прикладной журнал. 23 (4-5), 48, 2001
132001
Затравочная паста" МАГМАС"–повышение эффективности работы продуктовых отделений
ВО Штангеев, АК Сущенко, АФ Гуцол, АВ Власенко, ВГ Мирончук
72002
Кристалізація цукру у вертикальних кристалізаторах з подовженим терміном охолодження
ВГ Мирончук
Наукові праці НУХТ, 66-67, 1998
71998
Влияние ввода извне водяного пара на уваривание утфелей
ЕН Бабко, ТМ Погорелый, ВГ Мирончук
Сахар, 16, 1999
61999
Свекловичная стружка треугольного сечения—получение и преимущества
АН Люлька, ВГ Мирончук, ОВ Адаменко, АП Адаменко
52014
Порівняльний аналіз процесів нанофільтрації та зворотнього осмосу при розділенні молочної сироватки
ЮГ Змієвський, ІІ Киричук, ВГ Мирончук
52013
Интенсификация процесса кристаллизации охлаждением сахарного утфеля последнего продукта
ВГ Мирончук, ОА Ещенко, ММ Картава
Наукові нотатки, 111-117, 2012
52012
Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання харчових виробництв. Курс лекцій для студ. спец. 6.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форми навчання
ВГ Мирончук
К.: НУХТ 118, 2007
52007
Взаємодія парової фази і дисперсної системи при масовій кристалізації цукру
ВГ Мирончук, ІС Гулий, ТМ Погорілий
Наукові праці УДУХТ.–Київ:–1998.–Ч. І, 68-70, 1998
41998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20