Підписатись
Борис Васильович Процюк, BV Procjuk, BV Procyuk, BV Protsyuk, BV Protsiuk, B Protsuk
Борис Васильович Процюк, BV Procjuk, BV Procyuk, BV Protsyuk, BV Protsiuk, B Protsuk
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Pidstryhach
Підтверджена електронна адреса в iapmm.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Determination of the thermal fields and stresses in multilayer solids by means of the constructed Green functions
R Kushnir, B Protsiuk
Encyclopedia of Thermal Stresses 2, 924-931, 2014
232014
A method of the Green’s functions for quasistatic thermoelasticity problems in layered thermosensitive bodies under complex heat exchange
R Kushnir, B Protsiuk
Modern Analysis and Applications: The Mark Krein Centenary Conference Volume …, 2009
222009
Температурні напруження та переміщення в багатошаровій пластині з нелінійними умовами теплообміну
РМ Кушнір, БВ Процюк, ВМ Синюта
Фіз.-хім. механіка матеріалів 38 (6), 31-38, 2002
152002
Quasistatic temperature stresses in a multilayer thermally sensitive cylinder
RM Kushnir, BV Protsyuk, VM Synyuta
Materials Science 40, 433-445, 2004
142004
Temperature stresses and displacements in a multilayer plate with nonlinear conditions of heat exchange
RM Kushnir, BV Protsyuk, VM Synyuta
Materials Science 38 (6), 798-808, 2002
142002
Квазістатичні температурні напруження в багатошаровому термочутливому циліндрі
РМ Кушнір, БВ Процюк, ВМ Синюта
Фіз.-хім. механіка матеріалів.–2004.–40, 7-16, 2004
112004
Нестаціонарне одновимірне температурне поле тришарових тіл з плоско-паралельними межами поділу
БВ Процюк, ІІ Верба
Вісник Львів. ун.-ту. Сер. прикл. матем. та інформ.–1999.–Вип 1, 200-205, 1999
111999
Моделювання та визначення з використанням побудованих функцій Гріна термопружного стану шаруватих тіл
БВ Процюк
ЯС Підстригача НАН України. Львів, 2006
102006
Квазистатические температурные напряжения в многослойной пластине при нагреве тепловым потоком
БВ Процюк
Теорет. и прикл. механика, 63-69, 2003
82003
Метод функцій Гріна в осесиметричних задачах пружності та термопружності кусково-однорідних ортотропних тіл
БВ Процюк
Мат. методи та фіз.-мех. поля.–2000.–43, 94-101, 0
8
Статичні та квазістатичні осесиметричні задачі термопружності для шаруватих тіл з плоскопаралельними границями
БВ Процюк
Математичні методи та фізико-механічні поля 44 (4), 103-112, 2019
72019
Застосування методу функцій Ґріна до визначення термопружного стану шаруватих трансверсально-ізотропних сферичних тіл
БВ Процюк
Математичні методи та фізико-механічні поля 47 (3), 95-109, 2019
72019
О решении задач теплопроводности и термоупругости для многослойных тел
БВ Процюк
Докл. АН УССР. Сер. А, 1019-1021, 1977
71977
Quasistatic temperature stresses in a multilayer thermally sensitive plate heated by a heat flux
BV Protsyuk
Teor. Prikl. Mekh, 63-69, 2003
62003
Static and quasistatic axisymmetric problems of thermoelasticity for layered bodies with plane-parallel boundaries
BV Protsyuk
Mat. Met. Fiz.-Mekh. Polya 44 (4), 103-112, 2001
62001
The axisymmetric static problem of thermoelasticity for a multilayered cylinder
YM Kolyano, BV Protsyuk, VM Sinyuta
Journal of Applied Mathematics and Mechanics 55 (6), 920-926, 1991
61991
Метод функції Гріна в одновимірних нестаціонарних задачах теплопровідності багатошарових пластин
БВ Процюк
Вісник Львівського університету, сер. Мех.-матем.–1998–Вип, 76-84, 0
6
On the development of investigations of the thermomechanical behavior of thermally sensitive bodies
RМ Kushnir, VS Popovych, BV Protsyuk
Journal of Mathematical Sciences 236, 1-20, 2019
52019
Application of the method of Green functions to the determination of the thermoelastic state of layered transversally isotropic spherical bodies
BV Protsyuk
Mat. Met. Fiz.-Mekh. Polya 47 (3), 95-109, 2004
52004
Побудова фундаментальної системи розв’язків звичайного лінійного диференціального рівняння з розривними і сингулярними коефіцієнтами
БВ Процюк
Мат. методи та фіз.-мех. поля.–1999.–42, 116-122, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20