Мазур Людмила_Lyudmyla Mazur
Мазур Людмила_Lyudmyla Mazur
Vice-Director of the Institute of Nursing, Associate Professor
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis
NV Pasyechko, II Kuleshko, VM Kulchinska, LV Naumova, IV Smachylo, ...
Polish Journal of Pathology 68 (2), 144-147, 2017
112017
The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption.
I Krynytska, M Marushchak, O Svan, V Akimova, L Mazur, H Habor
Georgian medical news, 196-200, 2018
82018
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
82009
The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity
M Marushchak, I Krynytska, L Mazur, S Yastremska, N Begosh
Bangladesh Journal of Medical Science 15 (3), 419-423, 2016
42016
The Relationship between Experimental Alimentary Obesity and Hard Tooth Tissues Mineralization
M Marushchak, ML Krynytska І, I Klishch, G Gabor, I Antonyshyn
Jordan Medical Journal 51 (1), 25-33, 2017
32017
Механізми формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті
МІ Марущак, ММ Антонічев, ЛП Мазур
Сучасна гастроентерологія, 30-34, 2013
32013
The Toxic Impact of Monosodium Glutamate in Rats
I Krynytska, M Marushchak, L Naumova, L Mazur
Jordan Medical Journal 53 (2), 91-101, 2019
22019
Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області
МІ Марущак, ЛП Мазур, ОВ Денефіль
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 62-65, 2014
22014
The clinico-epidemiological profile of patients with gonorrhoea and challenges in the management of Neisseria gonorrhoeae infection in an STI clinic, Ternopil, Ukraine (2013-2018)
I Boiko, V Akimova, L Mazur, I Savchenko, I Kohut, I Krynytska
Journal of Medicine and Life 13 (1), 75, 2020
12020
Mitochondrial mechanisms of apoptosis in case of experimental combined trauma of the chest and both thighs
M MARUSHCHAK, I KRYNYTSKA, M KHUDOBIAK, ...
Archives of the Balkan Medical Union 53 (4), 517-22, 2018
12018
Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу [електронний ресурс]
НВ Пасєчко, АМ Швед, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ВА Отченашенко
стендова доповідь з діабетичного саміту в стамбулі/17-18 травня, 2014
12014
Вирус-ассоциированное поражение щитовидной железы при вирусном гепатите с (обзор литературы и собственные данные)
ЛП Мазур
Международный эндокринологический журнал, 2014
12014
Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання
ЛП Мазур, СО Коноваленко
Медична освіта, 105-107, 2014
12014
Стан системи а-ФАКТОРА некрозу пухлин при цукровому діабеті 1 та 2 типів
ЛП Мазур
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2014
12014
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №
МІ Швед, ЛП Боднар, ЛП Мазур, АО Боб, ЛВ Наумова, ЛВ Радецька, ...
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ…, 2010
12010
Стандарт нового поколения специальности Документоведение и документационное обеспечение управления: поиск концепции специальности
ЛН Мазур
Документ. Архив. История. Современность. Вып. 9, 2008
12008
Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом
ЛП МАЗУР
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 2007
1*2007
Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окиснення ліпідів у хворих на цукровий діабет з морфофункціональними змінами печінки
ЛП Мазур
Вісник наукових досліджень, 73-75, 2004
12004
Формування ліберальних цінностей в умовах масовизації українського суспільства
ЛІ Мазур
Розвиток демократії в Україні.–Київ, 692-696, 2001
12001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20