Тамара Грачова
Тамара Грачова
доцент кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості фізичного розвитку дитячого населення на сучасному етапі (на прикладі м. Чернівці)
ТІ Грачова
Чернівці: дис.… к. мед. наук 14 (01), 2003
112003
Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на фізичний розвиток дітей дошкільного віку М. Чернівці
ТІ Грачова
Довкілля та здоров’я, 2016
12016
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ОМ Іфтода, ...
Єдине здоров’я та проблеми харчування України, 59-66, 2019
2019
Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення
НМ Ковтун, МА Козловець, ОВ Чаплінська, ВМ Заглада
Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2018
2018
Раціональні аспекти нетрадиційного харчування як елементи дієтотерапії
ОВ Кушнір, НМ Фундюр, ТІ Грачова
ББК 24.2 Е 45, 96, 2016
2016
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот
ЛІ Власик, ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
2015
Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, ОМ Іфтода, ОВ Кушнір, НМ Фундюр
Клінічна та експериментальна патологія, 17-19, 2014
2014
Гігієнічна оцінка збалансованості мінерального складу раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, ТІ Грачова, ОВ Кушнір, НМ Фундюр
Проблеми харчування, 22-24, 2013
2013
Досвід підготовки студентів 6 курсу на кафедрі гігієни та екології щодо складання ліцензійного іспиту" Крок-2. Загальна лікарська підготовка"
ОМ Жуковський, ТІ Грачова, НЙ Андрійчук, ТІ Кметь
Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55 …, 2012
2012
Актуальні питання у підготовці фахівців за спеціальністю" Лікувальна справа"(освітньо-кваліфікаційний рівень-" спеціаліст")
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ТІ Кметь, ТІ Грачова, ВВ Янчук
Матеріали навчально-методичної конференції конференції" Актуальні питання …, 2012
2012
Особливості комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю в підгострому експеременті на старих щурах
ЛІ Власик, ВВ Янчук, ТІ Грачова, ОМ Іфтода, НЙ Андрійчук
Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика білкової складової раціонів харчування дітей дошкільного віку
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ТІ Грачова, ОВ Кушнір, ...
Тези Гобуновських читань" Оцінка екологічного стану території та перспективи …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика збалансованості жирової частини раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ТІ Грачова, ОМ Жуковський, ОВ Кушнір, ...
Сучасні проблеми токсикології.-№ 5.-2011.-С. 175-176, 2011
2011
Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ТІ Кметь, ТІ Грачова, ...
Буковинський медичний вісник, 2010
2010
Памяті професора Савельєва Олега Миколайовича-науковця та педагога
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ТІ Грачова, ІФ Прунчак
Клінічна та експерементальна патологія, 2009
2009
Вікові особливості впливу деяких факторів довкілля на показники гармонійності фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Чернівці
ТІ Грачова, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак, ОМ Іфтода, КІ Яковець
Тези доповідей науково-практичної конференції" Вікові аспекти схильності …, 2008
2008
Характеристика вікових особливостей ізольованої та комбінованої нітратно-свинцевої інтоксикації
ЛІ Власик, ВВ Янчук, ІФ Прунчак, ОМ Жуковський, ТІ Грачова
Клінічна та експериментальна патологія, 2005
2005
Історія становлення і розвитку кафедри гігієни та екології
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак, ТІ Грачова
Буковинський медичний вісник, 2003
2003
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА САВЕЛЬЄВА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА–НАУКОВЦЯ ТА ПЕДАГОГА
ÍÌ Ôóíäþð
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ м. ЧЕРНІВЦІ
ЛІ Власик, ТІ Грачова, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак
Випуск 50, 332, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20