Марія Кармазіна
Марія Кармазіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
„Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять
М Кармазіна, О Шурбована
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
832006
Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
МС Кармазіна
Ін–т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київський держ …, 1998
651998
Президентство: український варіант
МС Кармазіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН Украïни, 2007
612007
Інститут президентства: походження та сутність феномена
М Кармазіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
162004
Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях
М Кармазіна, О Могилевець
Політичний менеджмент, 3-17, 2006
142006
Глобалізація: місце і роль суб’єктів та об’єктів процесу
М Кармазіна
Людина і політика 4, 73-81, 2003
122003
Політичні партії в Україні 2014-2017 рр
МС Кармазіна
ÌPìEND., 2018
112018
Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991–2004 рр.)
М Кармазіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
102005
Ідентичності у сучасному науковому дискурсі
МС Кармазіна
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
92013
Політична наука в Україні: дисертаційний аспект
М Кармазіна
Політичний менеджмент, 17-28, 2008
92008
Між історією і політикою
М Кармазіна
82015
Українська багатопартійність: становлення і розвиток
МС Кармазіна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2012
82012
Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991–1994 рр.)
М Кармазіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
82005
Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька.
М Кармазіна
72016
" Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні 1991-2004 рр.)
М Кармазіна
72005
Інститут президентства в Україні: стан і перспективи досліджень
М Кармазіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
72004
Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні
МС Кармазіна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
62017
Інституалізація спроможності влади до взаємодії з громадськістю у контексті формування і реалізації державної політики
ОМ Чемерис
Демократичне врядування, 2015
62015
Громадські організації: кого вони представляють?
М Кармазіна
Дзеркало тижня. Україна.—2013.—15 листопада (№ 42).—С 9, 2013
62013
Кланова конкуренція у післяпомаранчевий період
М Кармазіна
Політичний менеджмент, 33-47, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20