Семеряк Зоряна
Семеряк Зоряна
доцент каф. фехтування, боксу та національних одноборств ЛДУФК
Verified email at ldufk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers
Y Briskin, M Pityn, O Zadorozhna, S Smyrnovskyy, Z Semeryak
282014
Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень
З Семеряк, С Смирновський
152013
Засоби вдосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток з використанням авторського тренажерного пристрою/Семеряк З., Бріскін Ю., Пітин М
З Семеряк
В: Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 15, 0
13
Актуальні питання техніко-тактичної підготовки фехтувальників/Смирновський СБ, Семеряк ЗС, Бріскін ЮА
СБ Смирновський
Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання …, 2013
122013
Qualified women epee fencers technical and tactical training using of highly qualified sportsmen model indicators
Y Briskin, Z Semeryak, M Pityn, O Vaulin
112016
Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації/Зоряна Семеряк, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин
З Семеряк
Спортивний вісник Придніпров’я 3, 120-124, 2015
112015
Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності
Ю Бріскін, С Смирновський, З Семеряк
Спортивний вісник Придніпров'я, 18-21, 2014
112014
Удосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки
ЗС Семеряк
Львів. держ. ун-т фіз. куль тури.-Л., 2015
102015
Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training
S Antonov, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, K Khimenes, Z Semeryak, ...
82017
Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014-2015 рр.)
О Задорожна, З Семеряк, А Гошко
82017
Результативно-значущі техніко-тактичні дії фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації
Ю Бріскін, З Семеряк, М Пітин
82014
Use of an authorial training technology during technical and tactical training of women epee fencers
Z Semeryak, Y Briskin, M Pityn, O Vaulin
9 (2), 135-140, 2013
72013
Ефективність техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних показників висококваліфікованих спортсменок
З Семеряк
22014
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ-ШПАЖИСТОК РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
З Семеряк
Спортивна наука України, 40-46, 2014
22014
Ukraine Patent No. 76884
Ю Бріскін, М Пітин, З Семеряк
Kiev, UA: Ukraine Patent Office, 2013
22013
Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні
Ю Бріскін, О Задорожна, М Пітин, З Семеряк, В Сивицький, О Шевчук
ЛДУФК, 2018
12018
Структура атакувальних техніко-тактичних дій висококваліфікованих боксерів в умовах змагальної діяльності
О Задорожна, З Семеряк, І Хомяк
МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 2019
2019
Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення: навчальна програма підготовки бакалаврів галузі знань: 01." Освіта" спеціальності: 014.11 СО (ФК …
Ф Загура, Р Первачук, Ю Стельмах, С Кухтій
2019
Історія та сучасний стан розвитку фехтування у світі: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика обраного виду спорту. Спортивно-педагогічне вдосконалення"(спеціалізація …
З Семеряк
2019
Розвиток фехтування в Україні: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика обраного виду спорту. Спортивно-педагогічне вдосконалення"(спеціалізація-фехтування) для …
З Семеряк
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20