Подписаться
Будякова Олена Юріївна / Olena Budуakova / Olena Budiakova
Будякова Олена Юріївна / Olena Budуakova / Olena Budiakova
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
International regulatory experience business activity
M Denysenko, A Melnyk, Z Shatskaya, O Budiakova
Research and Innovation, 55-58, 2019
442019
Підвищення індексу людського капіталу—важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств
МП Денисенко, ОЮ Будякова
Економіка та держава, 11-17, 2019
432019
Кадрова політика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств
МП Денисенко, ОЮ Будякова
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 231-238, 2018
432018
Сучасні стратегії управління персоналом підприємств
МП Денисенко, ОЮ Будякова
Приазовський економічний вісник, 175-181, 2018
432018
Розвиток стійкої біоекономіки: досвід Європейського Союзу та можливості для України
АА Олешко, ОВ Ольшанська, ОЮ Будякова, СВ Бебко
Агросвіт, 64-69, 2022
192022
Зарубіжний досвід управління персоналом
МП Денисенко, ОЮ Будякова, ЮВ Волощук
Вчені записки Університету «КРОК», 137-144, 2019
172019
Зарубiжний досвiд прогнозування попиту ринку працi в контекстi розвитку вищої освiти/О. Будякова, Н. Зарiцька
ОЮ Будякова
Вісник КНУТД. Спецвипуск.–Київ: КНУТД, 86-98, 2018
172018
Менеджмент персоналу: професійно-кваліфікаційний аспект/ОА Кратт, ОЮ Будякова
ОЮ Будякова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2008
152008
Features of economic development of hotel and restaurant business
M Denysenko, О Budiakova
Ekonomika ta derzhava, vol. 10., pp. 19–23., 2020
142020
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ENTERPRISE PERSONNEL ІN THE DIGITAL ECONOMY
O Budiakova, D Tsarenok
Innovative solutions in modern science, 5-18, 2019
132019
Напрями розвитку біоекономіки в перспективі післявоєнного відновлення України
АА Олешко, ОВ Ольшанська, ОЮ Будякова, СВ Бебко
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент, 2022
122022
Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій
МП Денисенко, ОМ Шапошнікова, ОЮ Будякова
Науковий вісник: Державне управління, 53-65, 2020
112020
Personnel policy as the basis for the formation of an innovative strategy of personnel management of enterprises
MP Denysenko, OY Budiakova
Vcheni zapysky Universytetu" KROK"(ekonomichni nauky) 4 (52), 231-238, 2018
112018
Innovative approaches in hotel and restaurant business entrepreneurship
O Budіakova, O Shaposhnikova
Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Випуск 4/2020., C. 60-64., 2020
102020
Розумні ключові показники ефективності SMART KPI
ОЮ Будякова, ОЄ Святославова
Цифрова економіка та економічна безпека, 82-86, 2022
82022
Enhancing human capital index–important complex of innovative personnel policy
MP Denysenko, OY Budiakova
Ekonomika ta derzhava 4, 11-17, 2019
82019
Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise]
M Denysenko, O Budiakova
DKS tsentr, Kyiv, Ukraine, 298-332, 2019
82019
Сутність та роль інвестиційного бізнес-планування в сучасних умовах господарювання
МП Денисенко, ОМ Шапошнікова, ОЮ Будякова
Вчені записки Університету «КРОК 1 (53), 46-50, 2019
82019
Pidvyshchennia indeksu liudskoho kapitalu–vazhlyva skladova innovatsiinoi kadrovoi polityky pidpryiemstv [Enhancing human capital index–important complex of innovative …
M Denysenko, O Budiakova
Ekonomika ta derzhava–Economy and state 4, 11-17, 2019
62019
The essence and role of investment business planning in modern economic conditions
N Denisenko, O Shaposhnikova, О Budiakova
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 46-50, 2019
62019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20