Лаврів Леся Петрівна
Лаврів Леся Петрівна
БДМУ кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфологічні передумови розвитку природжених вад привушної слинної залози
LP Lavriv, IY Oliinyk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (1), 91-94, 2012
162012
Морфологія людини і лектиногістохімія
НВ Бернік, ІЮ Олійник, ЛП Лаврів
Клінічна та експериментальна патологія 9 (3), 138-143, 2010
122010
Пренатальний розвиток органів і структур організму
ЮТ Ахтемійчук, ОМ Слободян, ЛП Лаврів
Експериментальна і клінічна медицина, 18-21, 2014
92014
Морфогенез привушної слинної залози у зародковому і передплодовому періодах онтогенезу людини
ЛП Лаврів
Хист. Всеукр. мед. ж. молод. вчених: IX міжнар. мед.-фарм. конф. студ. і …, 2012
82012
Лектиногістохімічні дослідження та ембріогенез
NV Tabachnyuk, IY Oliynyk, LP Lavriv
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (3), 95-100, 2010
82010
Морфогенез привушної слинної залози у плодів людини 9-го місяця внутрішньоутробного розвитку
ЛП Лаврів
Клін. анат. та операт. хірургія 11 (3), 41, 2012
62012
Forming of the topography of the parotid salivary glands in fetuses of the second trimester of the intrauterine development
LP Lavriv, IY Olijnyk
Вплив медичної науки на розвиток медицини: міжнар. наук.-практ. конф. Львів …, 2012
52012
Морфогенез привушної слинної залози на дев’ятому місяці внутрішньоутробного розвитку
ЛП Лаврів, ІЮ Олійник
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (3), 58-61, 2012
42012
Варіант додаткової частки привушної слинної залози у плода 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку
ЛП Лаврів
Вісник проблем біології і медицини, 198-201, 2012
42012
Закономірності перинатальних органометричних параметрів ділянок і структур голови
ОМ Слободян, НБ Кузняк, ЛП Лаврів
Вісник проблем біології і медицини, 314-317, 2016
32016
Фетальний морфогенез привушної залози та привушної протоки
OM Slobodian, LP Lavriv
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (4), 104-106, 2015
32015
Наукові тенденції, спрямовані на розширення обсягу ембріологічних досліджень підшлункової залози людини
ІЮ Олійник, ОВ Цигикало, ЛП Лаврів
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 2015
12015
Значення демонстраційних макропрепаратів як елемента наочності в сучасних методиках викладання анатомії людини
ЛП Лаврів, ІС Кашперук-Карпюк
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2015
12015
Оптимізація викладання анатомії людини за умов використання комплексу комп’ютерних інформаційних технологій
ІС Кашперук-Карпюк, ЛП Лаврів
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 269-271, 2015
12015
Зміна вуглеводних детермінант тканин у процесі раннього ембріонального гістогенезу привушної слинної залози людини
ЛП Лаврів, ІЮ Олійник
Таврический медико-биологический вестник, 2013
12013
Топографо-анатомічні взаємовідношення привушної слинної залози з прилеглими органами і структурами у 10-місячних плодів людини
ЛП Лаврів
Мир медицины и биологии 8 (3), 2012
12012
Професор Юрій Танасович Ахтемійчук (1958-2014)
ТМ Бойчук, ОМ Слободян, ЛП Лаврів, ОВ Ахтемійчук, ДГ Манчуленко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 100-102, 2018
2018
Топографоанатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку та новонароджених
ДБ Столяр, ОМ Слободян, ЛП Лаврів, МП Кавун
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 36-40, 2018
2018
Сучасний погляд на молекулярно-генетичні механізми міжклітинної взаємодії у процесі кісткового ремоделювання
ОМ Слободян, ЛП Лаврів, ЛЯ Лопушняк, АВ Бамбуляк, ОМ Бойчук
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 88-98, 2018
2018
Сучасні відомості про топографо-анатомічні особливості над-, підочноямкового та підборідного отворів
ОМ Слободян, ВО Костюк, ЛП Лаврів, НС Корчинська
Biomedical and biosocial anthropology, 240-245, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20