Валерій Руденко (Valeriy Rudenko)
Валерій Руденко (Valeriy Rudenko)
професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Географія природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Львів: Світ, 112, 1993
3331993
Географія природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Львів: Світ, 112, 1993
3331993
Природно-ресурсный потенциал территории: географический анализ и синтез
НГ Игнатенко, ВП Руденко
Вища шк., 1986
1841986
Проблеми географії та менеджменту туризму
В Явкін, В Руденко, О Король, М Крачило, М Гостюк, С Брик, ...
Чернівці: Рута, 2006
422006
Природно-ресурсний потенціал України
ВП Руденко
К.: Либідь 150, 1994
381994
Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 2
ВП Руденко, ОМ Трофимчук
К., УІНС, 2000
352000
Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
К.: Вища школа, 11, 1993
331993
Производственно-ресурсный потенциал территории
НТ Игнатенко, ВП Руденко
К.: Урожай, 7, 1986
281986
Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України:[монографія]
ВП Руденко, ВЯ Вацеба, ТВ Соловей
Чернівці: Рута, 2001
272001
Управління якістю агропромислової продукції: навч. посіб.
ОМ Царенко, ВП Руденко
Суми: ВТД «Університетська книга, 431, 2006
252006
Природно-ресурсный потенциал территории как основа природно-ресурсного районирования
ВП Руденко
География и природные ресурсы, 162-167, 1982
251982
Екологічні основи природокористування
АЙ Швиденко, ВП Руденко, ВК Євдокименко
К.: Вид-во" Либідь, 1999
201999
Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины: Монография
ВП Руденко
Красноярск: КГТЭИ, 2007
192007
Экономико-географическое содержание категории «природно-ресурсный потенциал территории»
ВП Руденко
География и природные ресурсы, 164-169, 1980
151980
Географiя природно-ресурсного потенцiалу України. У 3-х частинах: Пiдручник
ВП Руденко
121999
Природно-ресурсный потенциал Украинской ССР
ВП Руденко
Изв. АН СССР. Сер. Геогр, 1989
111989
Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Геоінформатика, 38, 2009
102009
Natural Resource Potential of Ukraine
VP Rudenko
VP Rudenko. ̶ K.: Lybid, 1994
91994
Heohrafiya pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrayiny
VP Rudenko
Geography of nature and resources potential of Ukraine, Kyiv-Chernivtsi, 567p, 1999
71999
Довідник з географії природно-рекреаційного потенціалу України
ВП Руденко
К.: Вища школа, 1993
71993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20