Валерій Руденко (Valeriy Rudenko)
Валерій Руденко (Valeriy Rudenko)
професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Географія природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Львів: Світ 240, 173, 1993
3391993
Природно-ресурсный потенциал территории: географический анализ и синтез
НГ Игнатенко, ВП Руденко
Вища шк., 1986
1811986
Проблеми географії та менеджменту туризму
В Явкін, В Руденко, О Король, М Крачило, М Гостюк, С Брик, ...
Чернівці: Рута, 2006
422006
Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 2.- К.:УІНС
ВП Руденко, ОМ Трофимчук
382000
Природно-ресурсний потенціал України
ВП Руденко
К.: Либідь 150, 1994
381994
Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України
VP Rudenko
Вища школа, 1993
371993
Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України:[монографія]
ВП Руденко, ВЯ Вацеба, ТВ Соловей
Чернівці: Рута, 2001
302001
Производственно-ресурсный потенциал территории
НТ Игнатенко, ВП Руденко
К.: Урожай, 7, 1986
291986
Природно-ресурсный потенциал территории как основа природно-ресурсного районирования
ВП Руденко
География и природные ресурсы, 162-167, 1982
251982
Екологічні основи природокористування: навч. посібник.- К.:ІЗМН
ЄВК Швиденко А.Й, Руденко В.П.
К.: ІЗМН, 200 с., 1999
23*1999
Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины: Монография
ВП Руденко
Красноярск: КГТЭИ, 2007
192007
Экономико-географическое содержание категории «природно-ресурсный потенциал территории»
ВП Руденко
География и природные ресурсы, 164-169, 1980
141980
Географiя природно-ресурсного потенцiалу України. У 3-х частинах: Пiдручник
ВП Руденко
131999
Natural Resource Potential of Ukraine
VP Rudenko
VP Rudenko. ̶ K.: Lybid, 1994
101994
Природно-ресурсный потенциал Украинской ССР
ВП Руденко
Изв. АН СССР. Сер. Геогр, 1989
101989
Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Геоінформатика, 38, 2009
82009
Природно-ресурсний потенцiал природних регiонiв України: Монографiя
ВП Руденко, ВЯ Вацеба, ТВ Соловей
72001
Heohrafiya pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrayiny
VP Rudenko
Geography of nature and resources potential of Ukraine, Kyiv-Chernivtsi, 567p, 1999
71999
Revaluation of the natural-resource potential of Ukraine
VP Rudenko, SV Rudenko
Geography and Natural Resources 32 (1), 95-97, 2011
62011
Земельно-ресурсний потенціал
ВП Руденко, СО Осипчук
Екологічна енциклопедія.–К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації 2, 85, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20