Підписатись
Валерій Руденко (Valeriy Rudenko)
Валерій Руденко (Valeriy Rudenko)
завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Географія природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Львів: Світ 240, 1993
4661993
Природно-ресурсный потенциал территории: географический анализ и синтез
НГ Игнатенко, ВП Руденко
Вища шк., 1986
2081986
Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України
VP Rudenko
Вища школа, 1993
611993
Проблеми географії та менеджменту туризму
В Явкін, В Руденко, О Король, М Крачило, М Гостюк, С Брик, ...
Чернівці: Рута, 2006
562006
Природно-ресурсний потенціал України
ВП Руденко
К.: Либідь 150, 1994
491994
Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України
ВП Руденко, ВЯ Вацеба, ТВ Соловей
Чернівці: Рута, 2001
432001
Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 2.- К.:УІНС
ВП Руденко, ОМ Трофимчук
412000
Производственно-ресурсный потенциал территории
НТ Игнатенко, ВП Руденко
К.: Урожай, 7, 1986
301986
Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины: Монография
ВП Руденко
Красноярск: КГТЭИ, 2007
262007
Екологічні основи природокористування: навч. посібник.- К.:ІЗМН
ЄВК Швиденко А.Й, Руденко В.П.
К.: ІЗМН, 200 с., 1999
26*1999
Природно-ресурсный потенциал территории как основа природно-ресурсного районирования
ВП Руденко
География и природные ресурсы, 162-167, 1982
241982
Экономико-географическое содержание категории «природно-ресурсный потенциал территории»
ВП Руденко
География и природные ресурсы, 164-169, 1980
161980
Географiя природно-ресурсного потенцiалу України. У 3-х частинах: Пiдручник
ВП Руденко
121999
Природно-ресурсный потенциал Украинской ССР
ВП Руденко
Изв. АН СССР. Сер. Геогр, 88, 1989
121989
Dominant and subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis
V Rudenko, S Rudenko, M Zayachuk, Z Buchko, V Hudikovska, ...
Natural Resources 2014, 2014
112014
Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi City, Ukraine.
VP Rudenko, VO Dzhaman, ZI Buchko, YV Dzhaman, PV Mruchkovskyy
Journal of Settlements & Spatial Planning 7 (2), 2016
102016
Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності: Монографія.- Чернівці: Чернівецький національний університет
РСВ Руденко В.П.
102014
Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України
ВП Руденко
Геоінформатика, 38, 2009
102009
Natural resource potential of Ukraine
VP Rudenko
Kyiv, Lybid, 1994
101994
Heohrafiia pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrainy [Geography of natural resource potential of Ukraine]
VP Rudenko
K., Chernivtsi: Kyiv-Mohyla Academy-Zelena Bukovina 567, 1999
91999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20