Olha Pelekh
Olha Pelekh
Faculty of Management, University of Warsaw
Verified email at wz.uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Does Micro-Credit Empower Women through Self-Help Groups? Evidence from Punjab, Northern India.
ME Zaei, P Kapil, O Pelekh, AT Nasab
Societies (2075-4698) 8 (3), 2018
22018
Trade enterprises in poland: current trends and prospects
M Bezpartochnyi, O Pelekh
12015
Mechanisms to ensure sustainable development of trade enterprises
M Bezpartochnyi, O Pelekh
12014
Does Micro-Credit Empower Women through Self-Help Groups? Evidence from Punjab, Northern India
M Esmaeil Zaei, P Kapil, O Pelekh, A Teimoury Nasab
Societies 8 (3), 48, 2018
2018
Ranking and Evaluating Effectiveness of Teaching Methods in Academic Entrepreneurship by Using Satisfaction Matrix Model
M Ahmadzadeh, H Salarzahi, NM Yaghoubi, ME Zaei, O Pelekh, P Kapil
Pacific Business Review International 10 (4), 103-111, 2017
2017
Ukraińska mniejszość narodowa w Polsce
O Pelekh
Соціально-гуманітарні науки економіка,право: нові виклики, практика …, 2014
2014
Pojęcie współczesnego patriotyzmu
O Pelekh
Соціальні науки та суспільне здоров'я: теоретичні підходи, емпіричні …, 2013
2013
Kwestia językowa a poczucie tożsamości narodowej obywateli Ukrainy
O Pelekh
Consensus, Studenckie Zeszyty Naukowe 17, 18-25, 2013
2013
Przynależność wyznaniowa w społeczeństwie ukraińskim
O Pelekh
Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, 143-151, 2012
2012
Recenzja książki: Mariański M., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym: studium socjologiczne
O Pelekh
Wrocławski Przegląd Teologiczny 12 (1), 229-232, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10