Валерій Хахула
Валерій Хахула
доцент кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, БНАУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив екологічного чинника на реалізацію селекційного потенціалу нових сортів пшениці озимої м’якої
ВС Хахула, ЛІ Улич, ОЛ Улич
Агробіологія, 44-50, 2013
72013
Короткоротаційні сівозміни як складова у підвищенні урожайності пшениці озимої в умовах Центрального Лісостепу України
ВС Хахула
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2015
22015
Assessing the impact of time of spring vegetation renewal on growth, development and productivity of soft winter wheat varieties
ОЛ Уліч, СО Ткачик, ВС Хахула, ЮФ Терещенко
Plant varieties studying and protection, 51-57, 2014
22014
Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у Правобережному Лісостепу України
ЮВ Федорук, ВС Хахула, ЛА Герасименко
Біоресурси і природокористування, 101-107, 2018
12018
Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів
НМ Крупа, ВС Хахула, ВМ Черняк
Білоцерківський національний аграрний університет, 2016
12016
Інфекційні хвороби деревних порід
АБ Марченко, ВС Хахула
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
12014
Адаптація нових сортів пшениці озимої до змін клімату в різних грунтово-кліматичних зонах
ВС Хахула
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2014
12014
Реакція пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на тривалість вимушеного спокою і час відновлення весняної вегетації
ВС Хахула, ПМ Василюк, ГМ Каражбей, СМ Гринів, ЛІ Улич, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 31-35, 2013
12013
Формування продуктивності пшениці озимої м’якої залежно від часу відновлення весняної вегетації в умовах центрального Лісостепу України
ВС Хахула
Агробіологія, 61-66, 2013
12013
Ефективне використання селекційно-генетичного потенціалу сортів пшениці озимої м'якої
ВІ Сорока, ЛІ Улич, ПМ Василюк, ВС Хахула
Агробіологія, 13-19, 2011
12011
Електротехнічні матеріали
МІ Трегуб, АМ Рубець, ВС Хахула
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
МОНІТОРИНГ ТА ПОШИРЕННЯ ЗАХІДНОГО КУКУРУДЗЯНОГО ЖУКА В УКРАЇНІ
С Горновська, В Хахула
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 96-98, 2020
2020
Аграрний менеджмент та консалтинг: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету спеціальності 201 «Агрономія …
ВС Хахула, ЛА Козак, МБ Грабовський, ОС Городецький, БВ Хахула
БНАУ, 2020
2020
100-річчя кафедри рослинництва. Від витоків до сьогодення (1920-2020)
ВС Хахула, ОС Городецький, ЛА Козак, МБ Грабовський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні
ВС Хахула
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
Методичні рекомендації для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201–«Агрономія» до комплексного кваліфікаційного екзамену (практична …
ВС Хахула, ОС Городецький, ЛА Козак, ІД Примак, МІ Трегуб, ...
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201–«Агрономія»
ВС Хахула, ЛА Козак, ОС Городецький, МБ Грабовський
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів вищої освіти різних форм навчання спеціальності 205 «Лісове господарство»
ВС Хахула, ВМ Хрик, ЛП Хахула, СМ Левандовська, ЛМ Філіпова, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Рекомендовано до видання методичною комісією університету (Протокол № 3 від 28.10. 2019 р.)
ВС Хахула, ОС Городецький, ІД Примак, ЛМ Карпук
2019
Дуальна форма здобуття вищої освіти
ВС Хахула, ОС Городецький, МБ Грабовський, ЛП Хахула, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20