Валерій Хахула
Валерій Хахула
доцент кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, БНАУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив екологічного чинника на реалізацію селекційного потенціалу нових сортів пшениці озимої м’якої
ВС Хахула, ЛІ Улич, ОЛ Улич
Агробіологія, 44-50, 2013
62013
Короткоротаційні сівозміни як складова у підвищенні урожайності пшениці озимої в умовах Центрального Лісостепу України
ВС Хахула
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2015
22015
Assessing the impact of time of spring vegetation renewal on growth, development and productivity of soft winter wheat varieties
ОЛ Уліч, СО Ткачик, ВС Хахула, ЮФ Терещенко
Plant varieties studying and protection, 51-57, 2014
22014
Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у правобережному Лісостепу України
ЮВ Федорук, ВС Хахула, ЛА Герасименко
Біоресурси і природокористування, 101-107, 2018
12018
Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів
НМ Крупа, ВС Хахула, ВМ Черняк
Білоцерківський національний аграрний університет, 2016
12016
Інфекційні хвороби деревних порід
АБ Марченко, ВС Хахула
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
12014
Адаптація нових сортів пшениці озимої до змін клімату в різних грунтово-кліматичних зонах
ВС Хахула
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2014
12014
Ефективне використання селекційно-генетичного потенціалу сортів пшениці озимої м'якої
ВІ Сорока, ЛІ Улич, ПМ Василюк, ВС Хахула
Агробіологія, 13-19, 2011
12011
МОНІТОРИНГ ТА ПОШИРЕННЯ ЗАХІДНОГО КУКУРУДЗЯНОГО ЖУКА В УКРАЇНІ
С Горновська, В Хахула
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 96-98, 2020
2020
Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні
ВС Хахула
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
Методичні рекомендації для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201–«Агрономія» до комплексного кваліфікаційного екзамену (практична …
ВС Хахула, ОС Городецький, ЛА Козак, ІД Примак, МІ Трегуб, ...
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201–«Агрономія»
ВС Хахула, ЛА Козак, ОС Городецький, МБ Грабовський
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів вищої освіти різних форм навчання спеціальності 205 «Лісове господарство»
ВС Хахула, ВМ Хрик, ЛП Хахула, СМ Левандовська, ЛМ Філіпова, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Рекомендовано до видання методичною комісією університету (Протокол № 3 від 28.10. 2019 р.)
ВС Хахула, ОС Городецький, ІД Примак, ЛМ Карпук
2019
Дуальна форма здобуття вищої освіти
ВС Хахула, ОС Городецький, МБ Грабовський, ЛП Хахула, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України
СП Вахній, ЕР Ермантраут, ВС Хахула, ТВ Панченко, ЮВ Федорук, ...
2018
Метрологія, стандартизація і сертифікація
ММ Сенчук, НН Сенчук, ВС Хахула, ВС Хахула, ОС Василенко, ...
БНАУ, 2018
2018
Технічні культури: навчальний посібник
ОС Городецький, ЛМ Качан, ВС Хахула, СП Вахній
2018
Методика викладання у вищій школі
ЮС Гринчук, ЛЛ Ордіна, ЛП Хахула, НВ Коваль, ВС Хахула
Білоцерківський національний аграрний університет, 2018
2018
Агроекологічна оцінка забруднення компонентів трофічних ланцюгів стійкими органічними забруднювачами
ВС Хахула, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, ...
Ukrainian Journal of Ecology, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20