Follow
Світлана Харченко / Svitlana Kharchenko / Светлана Харченко
Світлана Харченко / Svitlana Kharchenko / Светлана Харченко
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности общения мужчин и женщин
СВ Харченко
Практична психологія та соціальна робота, 12-16, 2007
202007
Соціальний інтелект і особливості сприйняття та переробки інформації
СВ Харченко
Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск …, 2009
102009
Интеллектуальные и творческие способности мужчин и женщин
СВ Харченко
Практична психологія та соціальна робота, С. 75 – 80, 2006
72006
Характер взаимосвязи академического, социального и эмоционального интеллекта у субъектов профессий «человек - человек»
СВ Харченко
Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія …, 2008
52008
Communicative competence of law enforcement officers
O Fedorenko, N Miloradova, S Kharchenko, V Dotsenko, O Makarova, ...
Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade 16 (2), 349-360, 2023
42023
Психодіагностичні методи визначення рівня розвитку соціального інтелекту
СВ Харченко
Зб. наук. праць «Теорія і практика сучасної психології»., 51–56., 2018
42018
Psychological features of persons with different levels of social intelligence
S Kharchenko
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 35 – 40., 2018
32018
Особливості взаємозв'язків механізмів психологічного захисту та соціального інтелекту в юнацькому віці
СВ Харченко
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного …, 2017
32017
Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості
СВ Харченко
Право і Безпека.-2016.-№ 2 (61).-С. 146–151, 2016
32016
Сучасне розуміння структури соціального інтелекту
СВ Харченко
Молодіжний економічний дайджест.–2015.–№ 4 (7).–С. 130-135, 2015
32015
Особливості взаємозв’язку особливостей соціального інтелекту та сприйняття ставлення батьків у дівчат
СВ Харченко
Бочаровські читання, С. 308-311, 2014
32014
Особливості особистості та соціального функціонування ветеранів воєнних дій в Афганістані
СВ Харченко
СВ Харченко.–2001.–14 с, 0
3
Структура соціального інтелекту особистості
СВ Харченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні …, 2017
22017
Особливості взаємозв'язку соціального інтелекту та конфліктності у спілкуванні
СВ Харченко
«ОСОБИСТІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО, ЗАКОН: психологічні проблеми та шляхи їх розв …, 2017
22017
Соціальний інтелект та особистість: особливості взаємозв’язків
СВ Харченко
Вісник Одеського національного університету. Психологія 14 (5), 2009
22009
Социальный интеллект и особенности межличностного общения в юношеском возрасте
СВ Харченко
Познание в структуре общения, С. 186 – 192., 2008
2*2008
До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС
СВ Харченко
Право і безпека, 229-231, 2004
22004
Функції соціального інтелекту особистості
СВ Харченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні …, 2018
12018
Роль соціального інтелекту в професійній діяльності суб’єкта
СВ Харченко
Право і безпека, 153–158, 2017
1*2017
Методы развития социального интеллекта курсантов - будущих офицеров полиции
СВ Харченко
Международный научный журнал «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА», С. 161 – 166., 2017
1*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20