Людмила Шеремета, Liudmula Sheremeta
Людмила Шеремета, Liudmula Sheremeta
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування навичок діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей під час вивчення курсу Українська мова як іноземна
ЛП Шеремета
Медична освіта, 103-107, 2019
12019
Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю
ЛП Шеремета, ТП Мельник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2017
12017
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЗВ СТРАВ З РОСЛИННИХ ПРОДУКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК ПІДГАЄЧЧИНИ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
O Novitska, L Sheremeta
Наукові записки Національного університету Острозька академія: Серія…, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ЛП Шеремета
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, 46, 2014
2014
Використання творчості ТГ Шевченка на початковому етапі навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків
ЛП Шеремета
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5