Людмила Шеремета
Людмила Шеремета
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЗВ СТРАВ З РОСЛИННИХ ПРОДУКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК ПІДГАЄЧЧИНИ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
O Novitska, L Sheremeta
Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University. Philology …, 2018
2018
Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю
ЛП Шеремета, ТП Мельник
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
2017
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ЛП Шеремета
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, 46, 2014
2014
Використання творчості ТГ Шевченка на початковому етапі навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків
ЛП Шеремета
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4