Юлія Настюха (Yuliya Nastyukha) (ORCID ID 0000-0001-5281-7168)
Юлія Настюха (Yuliya Nastyukha) (ORCID ID 0000-0001-5281-7168)
ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трактування дефініцій комплаєнсу та адгеренсу як складових лікової поведінки пацієнта
АБ Зіменковський, ОБ Борецька, ЮС Настюха
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 121-129, 2014
42014
Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров’я України: Автореф. дис. … канд. фарм. наук: спец …
ЮС Настюха
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2013
32013
Новітній глосарій з клінічної фармації / Під заг. редакцією проф. А.Б. Зіменковського
ЮСН А.Б. Зіменковський, І.А. Зупанець, П. Ксьонжек, Т.М. Думенко, Т.Б. Ривак
Львів, «Кварт», 2013
2*2013
Підвищення якості фармацевтичної опіки шляхом активного залучення пацієнта до її здійснення [Електронний ресурс]
ЮС Настюха, ОБ Борецька, АБ Зіменковський
Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного …, 2012
2*2012
Опрацювання локального формуляру лікарських засобів на прикладі окремого лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: проблеми та можливі шляхи їх вирішення
Настюха, Ю.С., Зіменковський, А.Б., Фільц, О.О.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 91-97, 2010
22010
Клінічна фармація, медична стандартизація та формулярна система в розрізі історії шпитальної фармацевтичної справи
АБ Зіменковський, ЮС Настюха, РА Чайківський
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 99-104, 2009
22009
The adaptation of new methodology of quality of life assessment in patients with thrombocytopenia in Ukraine as a result of Polish-Ukrainian collaboration
O Boretska, Y Nastyukha, M Szkultecka-Dębek, M Drozd
Journal of Health Policy & Outcomes Research, 41-47, 2016
12016
Сучасний стан та перспективи клінічної фармації в Україні за оцінкою фахівців охорони здоров’я
ВЯ Сятиня, ЮС Настюха, АБ Зіменковський
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 90-94, 2012
12012
Передумови та перспективи створення клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров’я України
АБ Зіменковський, ЮС Настюха
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 38-42, 2012
12012
Модель діяльності клінічного провізора при наданні фармацевтичної опіки в аптечному закладі
ОБ Борецька, АБ Зіменковський, ЮС Настюха
ОБ Борецька, АБ Зіменковський, ЮС Настюха, 2012
1*2012
Clinical pharmacy in Ukraine according to the healthcare professionals’ assessment
A Zimenkovsky, Y Nastyukha, K Kostyana, O Devinyak, M Zayats, A Koval, ...
Pharmacia 66, 193, 2019
2019
PERCEPTION OF INFORMATION ABOUT DRUGS BY A PATIENT AS AN ASPECT OF PHARMACEUTICAL CARE ON THE EXAMPLE OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS
A Zimenkovsky, Y Nastyukha, O Boretska, O Devinyak, F Melikova
PHARMACIA 65 (1), 18-33, 2018
2018
QUALITY OF PHARMACEUTICAL CARE AT THE STAGE OF PATIENTSí NEEDS IDENTIFICATION UNDER CONDITIONS OF COMMUNITY PHARMACIES AS A TRANSBORDER PROBLEM
A ZIMENKOVSKY, Y NASTYUKHA, O BORETSKA, M DROZD, ...
Acta Poloniae Pharmaceutica 74 (3), 1011-1019, 2017
2017
Podstawy farmacji klinicznej
O.B. Boretska, Yu.S. Nastyukha, V.Ya. Shybinsky, M.M. Zayats, A.B ...
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela …, 2015
2015
Основи клінічної фармації
М Дрозд, М Хербет, Б Якубовська-Солярська, М Юда, Е Кендзєрска, ...
Люблінський медичний університет, Львівський національний медичний …, 2015
2015
Менеджмент лікової поведінки пацієнта : метод. рекомендації // за заг. ред. А.Б. Зіменковського
НВР А.Б. Зіменковський, Т.М. Думенко, О.В. Матвєєва, О.Б. Борецька, Ю.С ...
2015
ТРАКТОВКА ДЕФИНИЦИЙ КОМПЛАЕНСА И АДГЕРЕНСА КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
АБ Зименковский, ОБ Борецкая, ЮС Настюха
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 121-129, 2014
2014
До питання комбінованих лікарських засобів
АБ Зіменковський, ТМ Думенко, ОБ Борецька, ЮС Настюха, ММ Заяць
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 8-15, 2014
2014
РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ЗА ОЦІНКАМИ ПРОВІЗОРІВ ТА КЛІНІЧНИХ ПРОВІЗОРІВ
АБ ЗІМЕНКОВСЬКИЙ, ЮС НАСТЮХА, ОБ БОРЕЦЬКА, ММ ЗАЯЦЬ
Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник, 52, 2014
2014
МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ (ЛІКОВИЙ) КОМПЛАЄНС ПАЦІЄНТА ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ НАДАНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ
ЮС Настюха, АБ Зіменковський
Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: міжн. наук.-практ., 315, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20