Богдан Стасюк / Bohdan Stasiuk
Богдан Стасюк / Bohdan Stasiuk
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Central
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів у українському перекладі (на матеріалі романів Дж РР Толкіна «THE LORD OF THE RINGS» і УК Ле Гуїн «A WIZARD OF …
БВ Стасюк
спец. 10.02. 16 «Перекладознавство»/Б. Стасюк, 2011
122011
Неповноеквівалентність власних назв (на матеріалі українського перекладу казкової повісті Дж. РР Толкіна “Farmer Giles of Ham”)
БВ Стасюк
Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Серія Лінгвістика.–Випуск Х.–Херсон …, 2009
42009
Семантичні проблеми перекладу (на матеріалі перекладів роману Дж. РР Толкіна «Володар Перснів» українською мовою)
Б Стасюк
Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство).–Кіровоград: РВВ …, 0
4
Перекладацька стилізація у відтворенні короткої прози Ред’ярда Кіплінґа
БВ Стасюк, С Стець
КДПУ ім. В. Винниченка, 2014
32014
Аморфність групування неповноеквівалентної лексики
Б Стасюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Новий український переклад із Дж. Р. Р. Толкіна: особливості прочитання
Б Стасюк
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 66 – 71, 2007
22007
Поняттєва неповноеквівалентність: перекладацький аспект
Б Стасюк
Мовні і концептуальні картини світу, 108 – 113, 2007
2*2007
Труднощі перекладу заголовків і проблема неповноеквівалентності
Б Стасюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
12009
Методологія повторного видання старих перекладів
Б Стасюк
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
Українська мелвілліана: огляд стану проблеми
БВ Стасюк
КОД, 2018
2018
Українська Мелвілліана: огляд стану проблеми
С Богдан
Наукові записки, 558 – 563, 2018
2018
Неопосередкований перекладацький проект у сучасному літературному процесі
Б Стасюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
2015
Особливості відтворення полікультурних реалій в українсько-англійському художньому перекладі
БВ Стасюк
КДПУ ім. В. Винниченка, 2013
2013
Проблеми відтворення ідіостилю Валерія Шевчука в українсько-англійському художньому перекладі
БВ Стасюк
КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
2012
Дж. РР Толкін: інтерпретація крізь призму античності
БВ Стасюк
Іноземна філологія, 229-234, 2010
2010
Проблема еквівалентності заголовка художнього твору крізь призму поглядів Віктора Коптілова
Б Стасюк
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник, 2010
2010
Паралелізм різномовних синонімічних рядів і проблема встановлення еквівалентності між їхніми компонентами
Б Стасюк
Актуальні проблеми германської філології. Матеріали ІІІ міжнародної наукової …, 2008
2008
Труднощі інтерпретації заголовка: процес встановлення еквівалентності
Б Стасюк
Мовні і концептуальні картини світу, 224 – 228, 2008
2008
Особливості відтворення одиниць лексико-семантичної групи MAGIC (на матеріалі роману У. К. Ле Ґен „A Wizard of Earthsea”)
Б Стасюк
Наукові записки, 201 – 205, 2007
2007
Культурно-специфічна лексика в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар каблучок»
Б Стасюк
Актуальні проблеми перекладознавства в контексті між культурної комунікації …, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20