Пліско Валерій Іванович, Плиско Валерии Иванович, Plisko Valeri
Пліско Валерій Іванович, Плиско Валерии Иванович, Plisko Valeri
Професор кафедри педагогіки, психології й методики фізичного виховання Національного університету
Verified email at chnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні та методичні засади формування готовності працівників правоохоронних органів до діяльності в умовах екстремальних ситуацій: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 04 …
ВІ Пліско
Національна академія внутрішніх справ України, 2004
402004
Формирование готовности профессионала к деятельности в условиях, опасных для жизни (на материале субъекта субъектнойдеятельности)
ВИ Плиско
К.: Наук. світ, 2002
362002
Формирование у сотрудников устойчивого психомоторного состояния к внешним проявлениям опасности
ВИ Плиско
К: РИО МВД Украины, 1991
351991
Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуацій відповідно до ступеня загрози: монографія
ВІ Пліско, МО Носко
Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т ім. ТГ Шевченка, 2010
342010
Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports
V Plisko, T Doroshenko, A Minenok, A Sikura, V Oleshko, G Griban, ...
Journal of Physical Education and Sport 18, 1050-1054, 2018
322018
Фізичне виховання у контексті положень нового закону України Про вищу освіту
ВС Мунтян, ВІ Пліско
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
242014
Вплив експериментальної методики навчання майбутніх правоохоронців на успішність сутичок в умовах нападу озброєного супротивника
ВІ Пліско, ВВ Бондаренко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
202011
Алгоритм дій майбутнього офіцера міліції в умовах зіткнення зі злочинцем, озброєним холодною зброєю
ВІ Пліско, ВВ Бондаренко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
172011
Stages of Formation of Professional Preparedness of Patrol and Security Police Employees
K PRONTENKO, V PLISKO, G GRIBAN, V BONDARENKO
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
122019
Вплив системи поетапної підготовки на розвиток когнітивного критерію професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції
ВІ ПЛІСКО, ВВ БОНДАРЕНКО
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
122018
Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості майбутніх фахівців охоронної діяльності
ВІ Пліско, РМ Радзієвський, ВВ Бондаренко, АІ Босенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2018
122018
Визначення критеріїв оцінки проявів небезпеки в екстремальних ситуаціях працівниками органів внутрішніх справ: посібник
ВІ Пліско, СЄ Бутов
І Пліско, СЄ Бутов, 2008
122008
Vplyv systemy poetapnoi pidhotovky na rozvytok kohnityvnoho kryteriiu profesiinoi hotovnosti maibutnikh pratsivnykiv patrulnoi politsii [Influence of the system of stage-by …
VI Plisko, VV Bondarenko
Bulletin of Cherkasy University 14, 66-72, 2018
112018
Гіпокінезія як різновид залежності
АЙ Сікура, ВІ Пліско
Physical education, sport and health culture in modern society, 247-252, 2012
112012
Защитные действия при нападении преступника, вооруженного ножом
ВИ Плиско
К.: РИО МВД УССР, 1989
101989
Мотиваційно-ціннісний критерій професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції
ВВ Бондаренко, ВІ Пліско, АІ Босенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
10
Проблеми інтеграційного звязку між теорією і практикою
АЙС В.І. Пліско
Актуальні проблеми фіз виховання реабілітації, спорту та туризму, 2013
92013
Практика обучения сотрудников действиям в экстремальной обстановке на занятиях по рукопашному бою
ВИ Плиско, ВВ Крутов
Киев: РИО МВД УССР, 1987
91987
Обучение сотрудников действиям в экстремальных условиях на занятиях по рукопашному бою
ВИ Плиско, ВВ Крутов
К.: РИО МВД УССР, 34-87, 1987
91987
Criteria for assessing the physical readiness of patrol police officers to perform the activities.
V Bondarenko, V Plisko, N Khudiakova, I Okhrimenko, V Bohuslavskyi, ...
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 7 (2), 2020
72020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20