Пліско Валерій Іванович, Плиско Валерии Иванович, Plisko Valeri
Пліско Валерій Іванович, Плиско Валерии Иванович, Plisko Valeri
Професор кафедри педагогіки, психології й методики фізичного виховання Національного університету
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні та методичні засади формування готовності працівників правоохоронних органів до діяльності в умовах екстремальних ситуацій: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 04 …
ВІ Пліско
Національна академія внутрішніх справ України, 2004
382004
Формирование готовности профессионала к деятельности в условиях, опасных для жизни (на материале субъекта субъектнойдеятельности)
ВИ Плиско
К.: Наук. світ, 2002
382002
Формирование у сотрудников устойчивого психомоторного состояния к внешним проявлениям опасности
ВИ Плиско
К: РИО МВД Украины, 1991
341991
Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports
V Plisko, T Doroshenko, A Minenok, A Sikura, V Oleshko, G Griban, ...
Journal of Physical Education and Sport 18, 1050-1054, 2018
302018
Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуацій відповідно до ступеня загрози: монографія
ВІ Пліско, МО Носко
Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т ім. ТГ Шевченка, 2010
302010
Фізичне виховання у контексті положень нового закону України Про вищу освіту
ВС Мунтян, ВІ Пліско
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
232014
Вплив експериментальної методики навчання майбутніх правоохоронців на успішність сутичок в умовах нападу озброєного супротивника
ВІ Пліско, ВВ Бондаренко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
172011
Vplyv systemy poetapnoi pidhotovky na rozvytok kohnityvnoho kryteriiu profesiinoi hotovnosti maibutnikh pratsivnykiv patrulnoi politsii [Influence of the system of stage-by …
VI Plisko, VV Bondarenko
Bulletin of Cherkasy University 14, 66-72, 2018
162018
Алгоритм дій майбутнього офіцера міліції в умовах зіткнення зі злочинцем, озброєним холодною зброєю
ВІ Пліско, ВВ Бондаренко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
152011
Stages of Formation of Professional Preparedness of Patrol and Security Police Employees
K PRONTENKO, V PLISKO, G GRIBAN, V BONDARENKO
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
122019
Гіпокінезія як різновид залежності
АЙ Сікура, ВІ Пліско
Physical education, sport and health culture in modern society, 247-252, 2012
102012
Визначення критеріїв оцінки проявів небезпеки в екстремальних ситуаціях працівниками органів внутрішніх справ: посібник
ВІ Пліско, СЄ Бутов
І Пліско, СЄ Бутов, 2008
102008
Вплив системи поетапної підготовки на розвиток когнітивного критерію професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції
ВІ ПЛІСКО, ВВ БОНДАРЕНКО
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
92018
Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості майбутніх фахівців охоронної діяльності
ВІ Пліско, РМ Радзієвський, ВВ Бондаренко, АІ Босенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2018
92018
Практика обучения сотрудников действиям в экстремальной обстановке на занятиях по рукопашному бою
ВИ Плиско, ВВ Крутов
Киев: РИО МВД УССР, 1987
91987
Проблеми інтеграційного звязку між теорією і практикою
АЙС В.І. Пліско
Актуальні проблеми фіз виховання реабілітації, спорту та туризму, 2013
82013
Vykorystannia zakhodiv fizychnoho vplyvu z taktychnym osmyslenniam sytuatsii vidpovidno do stupenia zahrozy [Use of physical influence measures with tactical understanding of …
VI Plisko, MO Nosko
Chernihiv: Chernih. nats. ped. un-t im. TH Shevchenka.[in Ukrainian], 2010
72010
Защитные действия при нападении преступника, вооруженного ножом
ВИ Плиско
К.: РИО МВД УССР, 1989
71989
Мотиваційно-ціннісний критерій професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції
ВВ Бондаренко, ВІ Пліско, АІ Босенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
7
Обучение сотрудников действиям в экстремальных условиях на занятиях по рукопашному бою
ВИ Плиско, ВВ Крутов
К.: РИО МВД УССР, 34-87, 1987
61987
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20