Подписаться
Наталія Версаль, Nataliia Versal
Наталія Версаль, Nataliia Versal
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цінні папери: Підручник
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, КН В., ВД за ред. Базилевича
К.: Видавництво: “Знання”, 2011
57*2011
Теорія кредиту: навч. посіб.
НІ Версаль, ТВ Дорошенко
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 483 с., 2007
56*2007
Особливості формування депозитних ресурсів банками України
НІ Версаль
Фінанси України, 89-95, 2009
42*2009
Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та практичні аспекти
НІ Версаль
Фінанси України, 99-108, 2005
342005
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн.—Кн. 1/за ред. ВД Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
ВД Базилевич
К.: Знання, 2015
31*2015
Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності
Н Версаль
Вісник НБУ, 28-35, 2010
28*2010
Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи
НІ Версаль, ВП Кирій
Фінанси України, 71-85, 2009
252009
Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності
НІ Версаль, СМ Олексієнко
Фінанси України, 86-95, 2002
212002
Основи банківського менеджменту: практикум: навч. посіб.
НІ Версаль
К.: Фітосоціоцентр, 184 с., 2013
19*2013
Гроші та кредит
ІО Лютий, НІ Версаль, ОВ Любкіна, ОД Рожко
ВПЦ "Київський університет", 2010
18*2010
Банківська справа: Навчальний посібник/За заг. ред. проф
ІО Лютий, АС Криклій, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, НІ Версаль
Лютого ІО-К.: Видавництво «Київський університет», 2009.-392с, 2008
15*2008
Financial Dollarization: Trojan Horse for Ukraine?
N Versal, A Stavytskyy
Ekonomika 94 (3), 21-45, 2015
122015
Недержавні пенсійні фонди: становлення та перспективи розвитку в Україні
НІ Версаль, ЮМ Мороз
Формування ринкових відносин в Україні, 132-139, 2006
112006
Передумови та проблеми регулювання банківської діяльності в Україні
НІ Версаль
Фінанси України, 32-34, 1999
111999
Проблемні банки в Україні: наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування
Н Версаль, А Бондар
Економіка. Управління. Інновації 1 (1), 2013
10*2013
Інституційна структура кредитної системи
НІ Версаль
Фінанси України, 95 - 99, 2002
102002
Investment in human capital within the creative economy formation: Case of the Eastern and Central Europe Countries
S Londar, A Lytvynchuk, N Versal, T Posnova, H Tereshchenko
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (4), 129-148, 2020
92020
Risk management of dollarization in banking: case of post-soviet countries
A Kaminskyi, N Versa
82018
Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України
НІ Версаль, ВП Нестеренко
Фінанси України, 96 - 104, 2006
82006
Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих і середніх підприємств в Україні
N Versal, H Sholokhova
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 1 (21), 182-194, 2020
7*2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20