Версаль Наталія Іванівна, Nataliia Versal
Версаль Наталія Іванівна, Nataliia Versal
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цінні папери: Підручник
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, КН В., ВД за ред. Базилевича
К.: Видавництво: “Знання”, 2011
53*2011
Теорія кредиту: навч. посіб.
НІ Версаль, ТВ Дорошенко
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 483 с., 2007
51*2007
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн.—Кн. 1/за ред. ВД Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
ВД Базилевич
К.: Знання, 2015
37*2015
Особливості формування депозитних ресурсів банками України
НІ Версаль
Фінанси України, 89-95, 2009
37*2009
Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та практичні аспекти
НІ Версаль
Фінанси України, 99-108, 2005
322005
Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності
Н Версаль
Вісник НБУ, 28-35, 2010
28*2010
Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи
НІ Версаль, ВП Кирій
Фінанси України, 71-85, 2009
252009
Основи банківського менеджменту: практикум: навч. посіб.
НІ Версаль
К.: Фітосоціоцентр, 184 с., 2013
19*2013
Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності
НІ Версаль, СМ Олексієнко
Фінанси України, 86-95, 2002
192002
Гроші та кредит
ІО Лютий, НІ Версаль, ОВ Любкіна, ОД Рожко
ВПЦ "Київський університет", 2010
18*2010
Недержавні пенсійні фонди: становлення та перспективи розвитку в Україні
НІ Версаль, ЮМ Мороз
Формування ринкових відносин в Україні, 132-139, 2006
112006
Передумови та проблеми регулювання банківської діяльності в Україні
НІ Версаль
Фінанси України, 32-34, 1999
111999
Інституційна структура кредитної системи
НІ Версаль
Фінанси України, 95 - 99, 2002
102002
Financial Dollarization: Trojan Horse for Ukraine?
N Versal, A Stavytskyy
Ekonomika 94 (3), 21-45, 2015
92015
Проблемні банки в Україні: наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування
Н Версаль, А Бондар
Економіка. Управління. Інновації 1 (1), 2013
9*2013
Банківська справа: Навчальний посібник/За заг. ред. проф
ІО Лютий, АС Криклій, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, НІ Версаль
Лютого ІО-К.: Видавництво «Київський університет», 2009.-392с, 2008
8*2008
Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України
НІ Версаль, ВП Нестеренко
Фінанси України, 96 - 104, 2006
72006
Проблеми класифікації регулювання банківської діяльності/Банківська система України: теорія і практика становлення: Зб. наук. праць: В 2 т
НІ Версаль
Суми: ВВП «Мрія1» Лтд, 408-410, 1999
71999
Європейський ринок іпотечних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації
Н Версаль
Фінанси України, 70-80, 2008
6*2008
Розвиток систем комерційних банків в Україні та Росії в 2000 – 2006 роках: порівняльна характеристика
Н Версаль
http://efaculty.kiev.ua/analytics/bank/4/, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20