Володимир Метелиця
Володимир Метелиця
Центр професійних бухгалтерів
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1302012
Проблемні питання модернізації обліку в державному секторі України
ВМ Метелиця
Облік і фінанси АПК, 80-83, 2009
382009
Запровадження стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення як інституту бухгалтерської професії
ВМ Метелиця
Бухгалтерський облік і аудит, 27-33, 2013
192013
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник
БВ Мельничук, ЛС Стецюк, НЛ Жук, ВМ Метелиця
15*2014
Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі
ВМ Метелиця
Облік і фінанси, 41-55, 2014
122014
Тенденції розвитку бухгалтерської освіти
ВМ Метелиця
Облік і фінанси АПК, 98-102, 2010
122010
Контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства
ВМ Метелиця
Облік і фінанси АПК, 123-128, 2007
92007
Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі: практичне керівництво
ВМ Жук, БВ Мельничук, ВМ Метелиця
82013
Міжнародні підходи до регулювання бухгалтерської професії
ВМ Метелиця
Облік і фінанси, 35-47, 2013
82013
Порівняльний аналіз ефективності прямої та непрямої державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні
ВМ Метелиця
Облік і фінанси АПК, 143-148, 2009
82009
Інституціональні та фізіократичні аспекти розбудови бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: Монографія
ВМ Метелиця
К.: ІАЕ, 2015
62015
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера
ВМ Метелиця
Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія …, 2012
62012
Актуальні питання обліку ПДВ
ВМ Метелиця
Агробізнес, 24-27, 2011
62011
Облік основних засобів в ринкових умовах
НЛ Жук, ВМ Метелиця
6*2011
Річна звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник
НЛ Жук, БВ Мельничук, ВМ Метелиця
32013
Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: Колективна монографія
ВМ Жук, ЮС Бездушна, БВ Мельничук, ВМ Метелиця, АІ Коріненко
К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013
32013
Розвиток бухгалтерської професії в умовах глобалізації світової економіки
ВМ Метелиця
Облік і фінанси, 52, 2012
32012
Облік сільськогосподарської діяльності за МСФЗ 41 «Сільське господарство»
ВМ Метелиця
Агробізнес, 19-21, 2011
32011
Методичні рекомендації з облікового забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
ВМ Метелиця, БВ Мельничука
32011
Розширення функцій і прав бухгалтерів аграрної галузі та закріплення норм професійної етики і поведінки
ВМ Метелиця
Облік і фінанси, 29-39, 2015
2*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20