Горішний Ігор Мирославович, Horishnyi Ihor
Горішний Ігор Мирославович, Horishnyi Ihor
доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Survey assesment of vitamin D and calcium dietary intake in children with somatic pathology
OR Boyarchuk, LI Dobrovolska, MI Kinash, OM Shulhai, KT Hlushko, ...
Voprosy pitaniia 88 (5), 53-62, 2019
32019
Formation of the professional competence of the future doctor at the example of students of the medical faculty in TSMU
IO Krytskyi, PV Hoshchynskyi, TI Krytskyi, IM Horishnyi, OM Mochulska, ...
Ternopil State Medical University, 2018
32018
Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТІ Крицький, ІМ Горішній, ОМ Мочульська, ...
Медична освіта, 44-47, 2018
32018
Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів
ІЛГ Горішний І.М.,Г.А.Павлишин
Мат.Всеукр.наук.-навч.-метод.конф. Нові напрямки впровадження кредитно…, 2011
2*2011
Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії
НЮ Щербатюк, ІМ Горішний, ІБ Чорномидз
Медична освіта, 35-38, 2019
12019
Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics
O BOYARCHUK, H KRYTSKA, A CHORNOMYDZ, V PELYKH, ...
Archives of the Balkan Medical Union 53 (2), 14-22, 2018
12018
Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей
ГПВ Горішний І.М., Крицький І.О.
Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології, с.38-39, 2015
1*2015
Мембранодеструктивні процеси та система антиокислювального захисту при залізодефіцитній анемії у дітей
ГІМ Щербатюк Н.Ю., Шульгай Л.М.
Мат.підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та…, 2014
1*2014
Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом
ІОК І.М.Горішний , В.О.Синицька, П.В.Гощинський
Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології 2, с.58-60, 2011
12011
ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ХОЗЛ ІЗ ПСИХОНЕВРОТИЧНИМИ СИНДРОМАМИ
І Горішний, О Чернишов
Матеріали конференцій МЦНД, 99-102, 2020
2020
БРОНХІАЛЬНА АСТМА ЯК АТОПІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
І Горішний
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 33-35, 2020
2020
ДИНАМІКА САТУРАЦІЇ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ДІТЕЙ ПРИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ІМ Горішний, ОВ Чернишов
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 2 (65), 49-57, 2020
2020
PROPERTIES OF NEURAL PROCESSES IN СHILDREN WITH DIFFERENT PSYCHOTYPES
SN Vadziuk, MI Horishnyi, IM Horishnyi
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2020
2020
ВЛАСТИВОСТІ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ПСИХОТИПАМИ
SN Vadziuk, MI Horishnyi, IM Horishnyi
2020
STUDYING BY STUDENTS PRACTICAL SKILLS OF PEDIATRICS
NY Sherbatyuk, IM Horishnyi, IB Chornomudz
Ternopil State Medical University, 2019
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ
IM Horishnyi, MI Horishnyi, OM Mochulska, IB Chornomydz, ...
2019
STUDY OF BONE TISSUE CHANGES IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS
IM Horishnyi, MI Horishnyi, OM Mochulska, IB Chornomydz, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
ІМ Горішний, ІО Крицький, МІ Горішний
Науковий журнал# 23 (23) червень 2019, 22, 2019
2019
Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом
ІМ Горішний, МІ Горішний, ОМ Мочульська, ІБ Чорномидз, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 15-18, 2019
2019
ДИНАМІКА ЕРИТРОЦИТАРНИХ ІНДЕКСІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ДІТЕЙ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ
НЮ Щербатюк, ІМ Горішний, МІ Горішний
Медичний форум, 96, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20