Подписаться
Олександр Іванович Іліаді
Олександр Іванович Іліаді
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Русский этимологический словарь. Вып. 1 (а–аяюшка)
А Аникин
Litres, 2022
2842022
Славянские топонимические древности Новгородской земли
В Васильев
Litres, 2022
1322022
Етимологічний словник топонімів України
ВВ Лучик
К.: ВЦ «Академія 544, 14, 2014
702014
Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні
ТО Черниш
К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003
522003
МІКРОТОПОНІМІЯ СКОЛІВЩИНИ
НВ СОКІЛ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, 2007
492007
Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского праязыка
ВВ Левицкий
Рута, 2008
482008
Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини
НП Сіденко
десерт. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.–Донецьк, 2003
442003
Основы славянской этимологии
ОІ Іліаді
Довіра, 2005
362005
Вступ до слов’янської філології
ВВ Лучик
К.: Академія, 2008
272008
Арго, жаргон і сленг у європейському й американському мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження
МЮ Руденко
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний …, 2019
242019
Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси)
ПІ Білоусенко, ІО Іншакова, КА Качайло, ОВ Меркулова, ЛМ Стовбур
Ліпс, 2010
212010
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕОЛІНГВІСТИЧНОЇ МАТРИЦІ РЕЛІГІЙНО-ПОПУЛЯРНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англійської, німецької та української мов)
ОО Черхава
Вид. центр КНЛУ, 2017
192017
Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну
ОМ Солецький
Видавництво «Лілея-НВ», 2018
182018
Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні
ОГ Мікіна
Донецьк: Юго-Восток, 2012
182012
Слов’янські мовні релікти в топонімії Балкан
ОІ Іліаді
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/22904?show=full, 0
18*
Матеріали до словника говірок української мови
ТВ Громко
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017
172017
Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник
ВО Яцій
Naukova dumka, 2015
172015
Гідронімія басейну Середнього Дністра: етимологічний словник
СО Вербич
Терен, 2009
162009
Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст
ОВ Холодов
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 15 «Загальне мовознавство, 2008
162008
Ойконімія північної Хмельниччини
НМ Герета
162004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20