Follow
Ольга Василівна Сухомлинська
Ольга Василівна Сухомлинська
Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України
Verified email at bigmir.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем
ОВ Сухомлинська
К.: АПН 68, 17, 2003
6472003
Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру
ОВ Сухомлинська
Педагогічна газета, 3-4, 2002
2612002
Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 4, 13-18, 2002
2212002
Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 24-27, 1996
2011996
Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 41-45, 1999
1751999
Цінності у вихованні дітей та молоді: стан розроблення проблеми
ОВ Сухомлинська
Педагогіка і психологія 1, 105-111, 1997
1451997
Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття
О Сухомлинська
Шлях освіти 4, 6-12, 2007
1422007
Персоналія в історико-педагогічному дискурсі
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 4, 10-15, 2001
1232001
Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук
ОВ Сухомлинська
К.: Добро, 37, 2006
1182006
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
1162011
Ідеї громадянськості й школа в Україні
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 4, 25, 1999
1011999
Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 39-43, 2003
982003
Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін
ОВ Сухомлинська
942004
Історико-педагогічні дослідження та його “околиці”
ОВ Сухомлинська
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 8-14, 2005
792005
Цінності в історії розвитку школи в Україні
ОВ Сухомлинська
Цінності освіти і виховання: наук.-метод. зб, 3-8, 1997
701997
Про стан теорії і практики виховання в освітньому просторі України
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 3, 3-4, 1998
681998
Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти, 2-7, 2006
622006
Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології та педагогіки
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 41-45, 2005
592005
Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання: на шляху до синтезу парадигм
О Сухомлинська
Історико-педагогічний альманах, 2005
592005
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20