Руслана Труба
Руслана Труба
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія України
О Полянський, Р Труба
Львів : ЛДУФК, 2011
252011
Історія України:[навч. посіб. для семінарських занять для студ. неіст. спец. ВНЗ]/Олег Полянський, Руслана Труба
О Полянський
Л.: ЛДУФК, 2011
152011
Омелян Терлецький (1873-1958)
Р Труба
Львів, 2013
42013
Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця ХІХ–першої третини ХХ століття
Р Труба
22013
Спортсмени українського походження в Олімпійських збірних США
Т Снєда, Р Труба
12018
Історична концепція та історіографічна спадщина Омеляна Терлецького
О Полянський, Р Труба
Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних …, 2016
12016
Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського
Р Труба
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 543-556, 2013
12013
Діяльність Омеляна Терлецького у таборах для військовополонених українців у Німеччині 1916–1919 рр.
Р Труба
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Літні олімпійські ігри 1928: Стефан Галайко
Р Труба, О Полянський
2020
Історія України: силабус курсу освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань: 24 «Сфера обслуговування», спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання
Р Труба
2020
Україна у складі Російської та Австрійської імперії: проблеми колоніальної антиукраїнської політики та національного відродження (кінець XVІІІ–початок XX ст.): лекція з …
Р Труба, О Полянський
2019
Степ у дослідженнях Омеляна Терлецького
РІ Труба
Гілея: науковий вісник, 138-141, 2019
2019
Небесна Сотня. Герой України Анатолій Жаловага
О Полянський, Р Труба
ЛДУФК, 2019
2019
СТЕП У ДОСЛІДЖЕННЯХ ОМЕЛЯНА ТЕРЛЕЦЬКОГО STEPPE IN THE RESEARCHES OF OMELIAN TERLETSKY
РІ Труба
SCIENTIFIC BULLETIN, 138, 2019
2019
Основи права: методичні рекомендації для проведення семінарських занять та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів першого курсу денної та заочної форм навчання за …
О Турчак, Р Труба
2018
Основи права: контрольні роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання за спеціальностями: 014.11" Середня освіта", 024" Хореографія"
О Турчак, Р Труба
2018
Історія України: робоча програма навчальної дисципліни для здобуття ОКР «бакалавр» за спеціальностями: 017–«Фізична культура і спорт», 227–«Фізіотерапія, ерготерапія»
О Полянський, Р Труба
2018
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу" Історія України" для студентів першого курсу спеціальностей: 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта …
О Полянський, Р Труба
2018
Історія України: робоча програма навчальної дисципліни для здобуття ОКР" бакалавр" за спеціальністю: 242–«Туризм»
Р Труба
2018
Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни" Історія України" для студентів першого курсу спеціальностей: 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня …
Р Труба, О Полянський
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20