Оксана Садляк
Оксана Садляк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оксид азоту: деякі аспекти прояву біохімічних ефектів на органно-системному рівні
ОВ Садляк
Мед. та клін. хімія 17 (4), 107-11, 2015
62015
Ендотелій як регулятор імунних, запальних та вільнорадикальних процесів, опосередкованих системою L-аргінін–оксид азоту
ОВ Садляк
Медична хімія, 96-99, 2013
42013
Вплив корвітину на ультраструктури синусоїдних гемокапілярів печінки білих щурів за умов хронічної гіперімунокомплексної патології
В Качмарська, Чоп’як, Любінець, Ковалишин, Садляк
Клінічна та експериментальна патологія 3 (2), 436-438, 2004
22004
Визначення продуктів NO-синтазної активності в лімфоцитах білих щурів до і після їх інкубації з ендотеліоцитами за умов хронічної гіперімунокомплексемії
К Садляк, Любінець, Іванків
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 15-19, 2008
12008
Гіперімунокомплексний синдром в експерименті та клініці
Н Чоп’як, Вальчук, Гайдучок, Садляк, Качмарська
Вісник наукових досліджень, 5-8, 2007
12007
Особливості морфологічних та метаболічних змін в бронхах та легенях у динаміці формування експериментальної бронхіальної астми
МА Колішецька, НГ Семенців, ОВ Садляк, МЛ Байда
Вісник наукових досліджень, 190-194, 2018
2018
Оксид азоту як основний поліфункціональний регулятор імунокомпетентних та ендотеліальних клітин
ОВ Садляк, МЛ Байда, МА Колішецька, ХГ Мусій-Семенців, ...
Biopolymers and Cell 33 (5), 323-334, 2017
2017
Специфіка синтезу ендотеліоцитами нітрозоглутатіону в умовах in vitro при змодельованій хронічній імунокомплексемії
ОВ Садляк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 159-161, 2013
2013
Нітрозоглутатіон: особливості синтезу при лімфоцитарно-ендотеліоцитарній взаємодії in vitro за умов хронічної імунокомплексемії
ОВ Садляк
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2013
2013
З’ясування особливостей синтезу нітроглутатіону (GSNO) як одного з стабільних продуктів метаболізму оксиду азоту в лімфоцитах та ендотеліоцитах білих щурів за умов хронічної …
ОВ Садляк, НГ Семенців
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 208-208, 2012
2012
Особливості зрушень стану ферментативної системи в печінці при алергічному альвеоліті та їх корекція ретаболілом
НГ Семенців, ОВ Садляк, МА Колішецька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 211-211, 2012
2012
ЛІМФОЦИТОПОСЕРЕДКОВАНІ МЕХАНІЗМИ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇ ТА ВПЛИВ НА НИХ КОРВІТИНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ОВ Садляк
2008
Вплив корвітину на NO-залежні і месенджерні механізми в ендотеліоцитах щурів за умов експери-ментального іму-нокомплексного васкуліту
П Садляк, Чоп’як
Тези доповідей V національного конгресу патофізіо-логів України «Сучасні …, 2008
2008
Визначення в ендотеліо-цитах білих щурів нітрозоглутатіону, як одного із стабільних продуктів метаболізму оксиду азоту.
К Садляк, Любінець
Тези доповідей наук.-практ. конф. «Сучасні наукові досягнення – 2008»-29-30 …, 2008
2008
Визначення продуктів аргіназної активності оксиду азоту в лімфоцитах білих щурів до і після їх інкубації з ендотеліоцитами за умов хронічного гіперімуно-комплексного синдрому
В Садляк, Любінець, Качмарська
Імунологія та алергологія, 18-21, 2008
2008
Метаболізм оксиду азоту і ультраструктура моноцитів за умов хронічного гіперімунокомплексного синдрому
П Качмарська, Садляк
Імунологія та алергологія, 21-24, 2008
2008
Особливості обміну оксиду азоту за умов хронічного гіперімунокомплексного синдрому та при застосуванні корвітину в експерименті.
С Чоп’як, Потьомкіна, Вальчук
Імунологія та алергологія, 9-13, 2008
2008
Роль оксиду азоту ендотеліоцитів в розвитку хронічної гіперімунокомплексемії
МО Качмарська, ВВ Чоп'як, ОВ Садляк, ІВ Вальчук
Патологія, 45-45, 2008
2008
Особливості синтазного та аргіназного шляхів метаболізму NO в ендотеліоцитах білих щурів за умов хронічного гіперімунокомплексного синдрому
В Садляк, Чоп’як, Любінець, Качмарська
Тези доповідей наук.-практ. конф. ”Роль месенжерних систем у патогенезі …, 2007
2007
Характеристика окисного і неокисного шляху метаболізму L-аргініну в лімфоцитах білих щурів, за умов хронічного гіперімуно-комплексного синдрому і стабілізуючий вплив корвітину …
Садляк
Тези доп. ІІІ міжнародної наук. конф. ”Гомеостаз: фізіологія, патологія …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20