Follow
Ольга Апт / Olga Apt / Ольга Новосьолова
Ольга Апт / Olga Apt / Ольга Новосьолова
Запорізький державний медичний університет, кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лимфоциты как фактор морфогенеза органов
Актуальні питання морфогенезу, 76-77, 1996
22*1996
Внутриутробная антигенная стимуляция-фактор морфогенеза органов иммунной системы
НА Волошин, МВ Карзов, ОА Новоселова
Морфология 105 (9-10), 60, 1996
151996
Особливості морфогенезу білої пульпи селезінки щурів у ранньому післянатальному періоді онтогенезу в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів різної природи
ОА Апт, ОС Таланова
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 18-21, 2011
42011
Розвиток когнітивних здібностей студентів при вивченні анатомії людини
МА Волошин, МБ Вовченко, МС Щербаков, ОА Апт
Галицький лікарський вісник 20 (1 (частина 2)), 105-106, 2013
32013
Особливості морфогенезу білої пульпи селезінки щурів в ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньочеревного введення антигенів
ОА Новосьолова
Афтореф. Сімферополь, 9-16, 1996
31996
Досвід викладання анатомії людини на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах змішаної форми навчання
ОА Григор'єва, МС Щербаков, ОА Апт, АО Світлицький, ОВ Артюх
22021
Pathways and mechanisms of lymphocytes emigration from newborn thymus
EA Grygoryeva, OA Apt
Патологія 14 (3(41)), 358-363, 2017
2*2017
Студентський анатомічний гурток як засіб формування інтегральних та загальних компетентностей сучасного лікаря
ОА Григор'єва, АО Світлицький, МС Щербаков, ОА Апт, ЮЮ Абросімов, ...
12022
Особливості викладання анатомії в аспекті кредитно-трансферної системи із залученням новітніх комп‘ютерних технологій
ОА Григор‘єва, АО Світлицький, МБ Вовченко, МС Щербаков, ОА Апт, ...
Актуальні питання вищої медичної освіти України, 2018
12018
Особливості формування Т-залежних зон селезінки після внутрішньоутробної дії антигенів
ОА Апт
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 80-83, 2014
12014
Анатомія органів чуття: навч.-метод. посіб. для підготовки до підсумкового контролю з дисц. студ. І курсу мед. ф-тів спец. 224 Технології медичної діагностики та лікування
МА Волошин, ОА Григор'єва, АО Світлицький, ОА Апт, ТВ Тітієвська, ...
Запорізький державний медичний університет, 2023
2023
Анатомія серцево-судинної системи. Вени, лімфатична та імунна системи: навч.-метод. посіб. для підготовки до підсумкового контролю з дисц. студ. І курсу мед. ф-тів спец. 224…
МА Волошин, ОА Григор'єва, АО Світлицький, ОА Апт, ТВ Тітієвська, ...
Запорізький державний медичний університет, 2023
2023
Анатомія людини. Ч. 1: зб. тест. завдань для підготовки студ. І курсу мед. ф-тів спец. 224 Технології медичної діагностики та лікування
МА Волошин, ОА Григор'єва, АО Світлицький, ОА Апт, ТВ Тітієвська, ...
Запорізький державний медичний університет, 2023
2023
Анатомія опорно-рухового апарату: навч.-метод. посіб. для підготовки до підсумкового контролю з дисципліни студ. І курсу мед. ф-тів спец. 224 Технології медичної діагностики…
МА Волошин, ОА Григор'єва, АО Світлицький, ОА Апт, ТВ Тітієвська, ...
Запорізький державний медичний університет, 2023
2023
Міждисциплінарні звʼязки у системі медичної освіти як база для формування професійних компетенцій майбутнього лікаря
ОА Григор'єва, МС Щербаков, ОА Апт, АО Світлицький, ЮЮ Абросімов, ...
2022
Щодо номенклатури променево-зап’ясткового суглобу з оглядом на порівняльну анатомію
ОА Григор'єва, МС Щербаков, МГ Лебединець, АО Світлицький, ...
2021
Анатомія внутрішніх органів: зб. тест. завдань з поясненнями
ОА Григор'єва, АО Світлицький, ОА Апт
Запорізький державний медичний університет, 2021
2021
Анатомія опорно-рухового апарату:[зб. тестових завдань]
ОА Григор'єва, ОА Апт, АО Світлицький
Запорізький державний медичний університет, 2021
2021
Анатомія судинної системи: зб. тест. завдань з поясненнями
ОА Григор'єва, АО Світлицький, ОА Апт
Запорізький державний медичний університет, 2021
2021
Організація навчального процесу на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ під час карантину
ОВ Артюх, ТМ Матвєйшина, ОА Апт, ОМ Міщенко
Запорізький державний медичний університет, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20