Олександр Анатолійович Гавриленко / О.А. Гавриленко / Oleksandr Havrylenko
Олександр Анатолійович Гавриленко / О.А. Гавриленко / Oleksandr Havrylenko
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н. е.—перша половина VI ст. н. е.). Монографія
ОА Гавриленко
Харків: Парус, 2006
262006
Історія державності України: Експериментальний підручник
ОМ Бандурка, ОН Ярмиш, ВА Греченко, ОА Гавриленко, ...
Харків: ТОВ «Одіссей», 2004
15*2004
Основні риси права скіфських ранньодержавних утворень
ОА Гавриленко
К.: Часопис Київського університету права, 17-21, 2007
102007
Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник
ОА Гавриленко
Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011
62011
Судова система кримських колоній Генуї (друга половина ХІІІ–середина ХV ст.)
ОА Гавриленко
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 49-53, 2011
52011
Органи влади та управління античних держав Північного Причорномор’я з республіканською формою правління
О Гавриленко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 26-34, 2006
52006
Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202-" Міжнародне право"
ОА Гавриленко, ІА Логвиненко, ЛВ Новікова
42015
Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження
ОА Гавриленко, СС Ярмошук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 37-44, 2010
42010
Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор’я
ОА Гавриленко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2003
42003
Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату
О Гавриленко, І Логвиненко
Проблеми державотворення України: історія і сучасність. Збірник наукових …, 1997
4*1997
Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор’ї (кінець VII ст. до н. е.–VI ст. н. е.)
ОА Гавриленко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
32014
Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.) : автореф. дис. д-ра юрид. наук. 12.00.01 …
О Гавриленко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010
32010
Правовий статус консулів генуезьких колоній у Криму (середина ХІІІ – друга половина ХV ст.)
О Гавриленко
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Серія …, 2010
32010
ДОГОВОРИ МІНИ ТА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В АНТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
ОА Гавриленко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007
32007
Основні риси міжнародного права та міжнародно-правові відносини держав Північнопонтійського регіону античного часу
ОА Гавриленко
Право і безпека, 147-151, 2006
32006
Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу
О Гавриленко
Вестник Международного славянского университета 2 (1), 44-50, 1999
31999
Київська Русь: політико-правовий нарис
О Гавриленко, С Колесніков, І Логвиненко
Харків: УніВС, 1999
31999
Трапезитська промова Ісократа як джерело дослідження давньоеллінського цивільно-процесуального права
О Гавриленко
Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів …, 2010
22010
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЕЛЛІНСЬКИХ ТА ГЕНУЕЗЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: ДІАХРОННО-КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОА Гавриленко
Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий …, 2010
22010
Становлення інституту зобов’язального права в античних державах Північного Причорномор’я
ОА Гавриленко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20