Подписаться
Олександр Анатолійович Гавриленко / О.А. Гавриленко / Oleksandr Havrylenko
Олександр Анатолійович Гавриленко / О.А. Гавриленко / Oleksandr Havrylenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : Монографія / за ред. І.Б. Усенка
та ін. Бондарук, Т.І., Усенко, І.Б., Самойленко, О.О., Бойко, І.Й., Музика ...
Київ: Наук. думка, 2014
61*2014
Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н. е.—перша половина VI ст. н. е.). Монографія
ОА Гавриленко
Харків: Парус, 2006
392006
Історія державності України: Експериментальний підручник
ОМ Бандурка, ОН Ярмиш, ВА Греченко, ОА Гавриленко, ...
Харків: ТОВ «Одіссей», 2004
18*2004
Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник
ОА Гавриленко
Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011
142011
Основні риси права скіфських ранньодержавних утворень
ОА Гавриленко
К.: Часопис Київського університету права, 17-21, 2007
102007
Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження
ОА Гавриленко, СС Ярмошук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 37-44, 2010
92010
Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202-" Міжнародне право"
ОА Гавриленко, ІА Логвиненко, ЛВ Новікова
82015
Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.) : автореф. дис. д-ра юрид. наук. 12.00.01 …
О Гавриленко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010
82010
Administrative and legal mechanism of land relations protection in Ukraine and Russia: comparative legal analysis
O Svidersky, O Havrylenko, K Kovalenko, T Shlapko
Asia Life Sciences, 1-7, 2019
62019
Міжнародне публічне право
МК Сироїд, ОА Гавриленко
Харків, 2005
62005
Київська Русь: політико-правовий нарис
О Гавриленко, С Колесніков, І Логвиненко
Харків: УніВС, 1999
61999
Судова система кримських колоній Генуї (друга половина ХІІІ–середина ХV ст.)
ОА Гавриленко
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 49-53, 2011
52011
Правове регулювання торговельних відносин у еллінських та генуезьких колоніях Північного Причорномор’я: діахронно-компаративне дослідження
ОА Гавриленко
Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий …, 2010
52010
Органи влади та управління античних держав Північного Причорномор’я з республіканською формою правління
О Гавриленко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 26-34, 2006
52006
Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор’я
ОА Гавриленко
Право і безпека, 45-52, 2002
52002
Київська Русь: державність, культура, право
ВА Греченко, ОА Гавриленко
Харків, 2000
52000
Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір
ОА Гавриленко, ОМ Сівальньов, ЦВ В.
Харків: Точка, 2017
42017
Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Заг. ред. П.Д. Морозов
ВВ Цибулькін, ЛМ Рожен, ДВ Ведєнєєв, ОА Гавриленко, ОП Закутайло, ...
Київ : Преса України, 2011
42011
Правовий статус консулів генуезьких колоній у Криму (середина ХІІІ – друга половина ХV ст.)
О Гавриленко
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Серія …, 2010
42010
Antyčni deržavy Pivničnoho Pryčornomor· ja: bilja vytokiv vitčyznjanoho prava:(kinec· VII st. do ne-perša polovyna VI st. ne); monohrafija
OA Havrylenko
Parus, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20