Mykola Nosko; Nosko M.O.; Носко М.О.; Носко Н.А.
Mykola Nosko; Nosko M.O.; Носко М.О.; Носко Н.А.
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом
МО Носко
972003
Современные проблемы совершенствования технического мастерства спортсменов в олимпийском и профессиональном спорте
АН Лапутин, НА Носко
Физическое воспитание студентов, 3-18, 2002
922002
Педагогические основы обучения молодежи и взрослых движениям со сложной биомеханической структурой
НА Носко
К.: Науковий світ 336, 2000
902000
Практическая биомеханика
АН Лапутин, ВВ Гамалий, АА Архипов, ВА Кашуба, НА Носко, ...
Науковий світ, 2000
602000
The problems of students’ physical training individualization
NNA Druz VA, Iermakov SS, Nosko MO, ShesterovaLYe
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2017
55*2017
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні: монографія
МО Носко, СВ Гаркуша, ОМ Воєділова
Київ: СПД Чалчинська НВ, 2014
542014
Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді
МО Носко, СС Єрмаков, СВ Гаркуша
542010
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00. 04–теорія і методика професійної …
МО НОСКО
532003
Біомеханіка спорту: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів з фіз. виховання і спорту
АМ Лапутін, ВВ Гамалій, ОА Архипов, ВО Кашуба, МО Носко, ...
Олімпійська література, 2001
512001
Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motorfitness of the girls from 7-9 grades
TY Olga Ivashchenko, Oleg Khudolii, Sergii Iermakov, Marc Lochbaum ...
Journal of Physical Education and Sport 1 (17(1)), 254-261, 2017
47*2017
Формирование навыков ударных движений у волейболистов различных возрастных групп
НА Носко
Киев. гос. ин-т физ. культуры.-К., 1986
411986
Формування здорового способу життя: навчальний посібник
МО Носко, СВ Грищенко, ЮМ Носко
К.:«МП Леся, 2013
392013
Біомеханічні основи техніки фізичних вправ
АМ Лапутін, МО Носко, ВО Кашуба
К.: Науковий світ, 2001
322001
Pedagogical conditions of motor training of junior volleyball players during theinitial stage
MN Roman Boichuk, Sergii Iermakov
Journal of Physical Education and Sport 1 (17(1)), 327-334, 2017
28*2017
Тренажеры в волейболе: Учебное пособие
СС Ермаков, КК Мартышевский, НА Носко
К.: ИСМО, 1999
281999
Reliability of functioning and reserves of system, controlling movements with different coordination structure of special health group girl students in physical education process
ISS Pryimakov AA, Eider E, Nosko MO
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2017
26*2017
Вплив занять з фізичної культури на стан здоров’я та фізичну підготовленість студентської молоді
МО Носко, АП Кривенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2000
252000
Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології:[підручник]
МО Носко, ОО Данілов, ВМ Маслов
К.: Вид. дім «Слово, 2011
222011
Біометрія рухових дій людини: монографія
МО Носко, ОА Архипов
К.: Слово, 2011
222011
Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуацій відповідно до ступеня загрози: монографія
ВІ Пліско, МО Носко
Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т ім. ТГ Шевченка, 2010
222010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20