Halyna Kramar Галина Крамар
Halyna Kramar Галина Крамар
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Properties and composition of the TiC-NbC based cemented carbides
L Bodrova, V Lazaryuk, HM Kramar
Proc. PM world congress, 105-109, 1998
71998
Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC–(VC, NbC, WC)
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, М Прокопів, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008
62008
Особенности спекания сплавов на основе карбидов Ti, V и Nb
ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ПС Кислый
Сверхтвердые сплавы, 45-49, 2001
42001
Structure formation of polycarbide based TiC-VC(NbC)-WC/nano WC hard alloys
IK L. Bodrova H. Kramar, Ya. Kovalchuk, S. Marynenko
Scientific Journal of Riga Technical University, 35-40., 2018
3*2018
Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні
СЮ Мариненко, ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
32015
Relationship between the structure and properties of polycarbide based hard alloys with nano-WC addings
I Koval, L Bodrova, H Kramar, O Mul, S Marynenko
Euro PM 2014 Congress and Exhibition, 2014
32014
Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів
ІВ Коваль, В Сушинський, СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
32009
“quality education” as a tool to ensure society sustainable development
I Kramar, H Kramar, N Marynenko
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
22018
Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Сверхтвердые материалы, 2009
22009
Методичний посібник для виконання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”
ЯО Ковальчук, ГМ Крамар, ОМ Мещерякова
12020
Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі ТіС–VC–HAHO WC
ІВ Коваль, ЮВ Обух, ЛГ Бодрова, БП Русин, ГМ Крамар, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 72-75, 2016
12016
Effect of Sintering Temperature and the Content of Nanoscale Tungsten Carbide on the Mechanical Properties of Polycarbide Based Hard Alloys
I Koval, L Bodrova, H Kramar, O Mul
Euro PM2015 Proceedings: Hard Materials-Processing, 2015
12015
ОСОБЕННОСТИ ПАЙКИ МАЛОВОЛЬФРАМОВЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
СЮ Мариненко, ГМ Крамар
Прогресивні технології і системи машинобудування, 196-200, 2014
12014
Дослідження процесу ущільнення сплавів системи TiC-VC-WC-NiCr при спіканні
ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
12012
Особенности спекания твердых сплавов на поликарбидной основе с мелко-и нанодисперсной связкой
ЕА Исаев, ГМ Крамар, ВИ Сушинский
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2011
12011
Рентгеноструктурні дослідження твердих сплавів на полікарбідній основі
Л Бодрова, ГМ Крамар, СЮ Мариненко
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 34-42, 2006
12006
Influence of the nano-WC content and Sintering Temperature on the Phase Composition of Hard Alloys in the System TiC–WC–VC–NiCr
S Pukas, L Zinko, N German, R Gladyshevskii, IV Koval, L Bodrova, ...
Physics and Chemistry of Solid State 21 (3), 496-502, 2020
2020
Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements
I Koval, L Bodrova, H Kramar, S Marynenko, Y Kovalchuk, N Kondzelko
Вісник Тернопільського національного технічного університету 98 (2), 33-39, 2020
2020
Вплив вмісту нано-WC і температури спікання на фазовий склад твердих сплавів системи TiC–WC–VC–NiCr
СЯ Пукас, Л Зінько, Н Герман, РЄ Гладишевський, ІВ Коваль, ...
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2020
2020
Міжнародна вища освіта після пандемії
ІЮ Крамар, ГМ Крамар, НЮ Мариненко
ТНТУ, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20