Olga Matsuga
Olga Matsuga
ДНУ ім. О.Гончара, факультет прикладної математики, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Computational technology of daily blood pressure monitoring results comparison in patients with arterial hypertension
OM Matsuga, IV Drozdova, AK Akimova
ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL, 309-314, 2018
12018
Модель распределения показателей функции внешнего дыхания и личностных особенностей у лиц с ХОЗЛ
ИВ Дроздова, ОН Мацуга, ВВ Храмцова
Сучасні медичні технології, 90-96, 2014
12014
Обчислювальні схеми ідентифікації сплайн-розподілів за ймовірнісним папером
ОМ Мацуга, ГС Шубіна
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій, 111-122, 2012
12012
Кластеризація даних з пропусками методом k-середніх
OM Matsuga, VS Sheremet
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій 23, 2019
2019
SURVIVAL RATE IN PATIENTS WITH MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS WHO UNDERWENT SURGICAL CAROTID AND CORONARY REVASCULARISATION.
S Grygoruk, A Sirko, S Dudukina, O Matsuga
Georgian Medical News, 18-22, 2019
2019
Survival rate in multifocal atherosclerosis patients who underwent surgical carotid and coronary territories revascularisation
S Grygoruk, A Sirko, S Dudukina, O Matsuga
Georgian Medical News= Медицинские новости Грузии 12 (297), 18-22, 2019
2019
Алгоритми побудови ансамблю дерева рішень та їх порівняльний аналіз
O Matsuga, B Nashylnyk
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій 22, 2018
2018
Decision tree ensemble constructing algorithms and their comparative analysis
O Matsuga, B Nashylnyk
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій, 62-69, 2018
2018
Вычислительная технология сравнения результатов суточного мониторирования артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией
OM Matsuga, IV Drozdova, AK Akimova
Запорожский медицинский журнал, 2018
2018
Порівняння якості та швидкості кластеризації алгоритмом Ллойда залежно від методу ініціалізації
OM Matsuga, OM Honcharuk
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій 21, 2017
2017
Immediate results of patients treatment with intracranial hemorrhages on account of the arterial aneurisms rupture and their prediction
S Dudukina, O Matsuga
Ukrainian Neurosurgical Journal, 43-50, 2015
2015
Модель прогнозування моментів критичної парціальної напруги газів артеріальної крові під час гіпотермії
ОМ Мацуга, ПО Приставка, СО Дудукіна, ЮЮ Кобеляцький
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій, 37-51, 2015
2015
Динаміка артеріального спазму у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами
СО Дудукіна, ЮЮ Кобеляцький, ОМ Мацуга
Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія 1 (5), 10-17, 2015
2015
Вплив періопераційних чинників на безпосередні результати хірургічного лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами
СО Дудукіна, ЮЮ Кобеляцький, ОМ Мацуга
Серце і судини, 79-85, 2015
2015
Виживання пацієнтів з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при різних варіантах оперативного втручання, анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії
СО Дудукіна, СП Григорук, ЛВ Бондар, ОМ Мацуга
Хірургія України, 38-44, 2015
2015
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И …
СА Дудукина, СП Григорук, ЛВ Бондарь, ОН Мацуга
Хирургия Украины, 38-44, 2015
2015
Інформаційна технологія робастного відновлення розподілів
OM Matsuga, AS Cherkashyna
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій 18, 2014
2014
Результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при ендоваскулярних операціях та їх прогнозування
СО Дудукіна, СП Григорук, ОМ Мацуга
Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, 11-19, 2014
2014
Результаты лечения пациентов с интракраниальными аневризматическими кровоизлияниями при эндоваскулярных операциях и их прогнозирование
СА Дудукина, СП Григорук, ОН Мацуга
Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия, 2014
2014
Інформаційна технологія короткострокового прогнозування первинної інвалідності в Україні
OM Matsuga, IV Drozdova
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій 17, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20