Лариса Пушкар
Лариса Пушкар
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів
ЛВ Пушкар
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
92009
Змістові та структурні характеристики музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти
ЛВ Пушкар
32015
Методи формування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
ЛВ Пушкар
Педагогічна освіта: теорія і практика, 362-367, 2013
12013
Теоретичні основи формування музичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи
ЛВ Пушкар
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
12010
Інноваційні творчі міні проекти як фактор формування музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти
ЛВ Пушкар
Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ …, 2018
2018
Музичні компетенції як чинник пізнавально-творчої самореалізації особистості бакалаврів початкової освіти
ЛВ Пушкар
Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній …, 2018
2018
Музично-терапевтичний потенціал музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти
ЛВ Пушкар
Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку …, 2018
2018
Історичні орієнтири музичної терапії в контексті формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти
ЛВ Пушкар
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць., 2018
2018
Підготовка майбутніх вихователів до використання музично-рухової терапії в дошкільному навчальному закладі
ЛВ Пушкар, АП Колишкіна
Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті …, 2017
2017
Підготовка бакалаврів початкової освіти до організації музично-рухової діяльності молодших школярів
ЛВ Пушкар
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Програма державного іспиту з педагогіки та фахових дисциплін (ОКР «спеціаліст») : для студентів спеціальності Початкова освіта
ЛВ Пушкар, КМ Врадій, НП Данько, АП Колишкіна, ЛІ Рубан
Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017
2017
Музична терапія як засіб реалізації здоров’язбережувальних технологій
ЛВ Пушкар
Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку …, 2016
2016
Використання музично-терапевтичних технологій у формуванні музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти
ЛВ Пушкар
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Використання практично-пошукових методів у процесі формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти
ЛВ Пушкар
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2016
2016
Програма державного екзамену з методики дошкільної освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна …
ЛВ Пушкар, ОІ Гаврило, ЄД Харькова, КМ Врадій, ВГ Бутенко
Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016
2016
Програма державного іспиту з педагогіки та фахових дисциплін (ОКР „спеціаліст”) : для студентів напряму підготовки Початкова освіта
ЛВ Пушкар, КМ Врадій, НП Данько, ГВ Дядченко, АП Колишкіна, ...
Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016
2016
Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт(для студентів спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта»)
ЛВ Пушкар, ОО Васько
Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016
2016
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт (для студентів спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта»)
ЛВ Пушкар, ЄД Харькова
Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016
2016
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту (для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»)
ПЛ Вікторівна
Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016
2016
Програма навчальної пропедевтичної практикїи 2 курсу: метод. реком. – 4-е вид., перероб. і доп
ЛВ Пушкар
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20