Тетяна Василівна Калінеску
Тетяна Василівна Калінеску
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський національний університет"
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Налоги и налогообложение
ИА Майбуров, ЕВ Ядренникова, ЕБ Мишина, МБ Пархоменко, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2015
496*2015
Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: монографія
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, ОД Кирилов
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля 272, 40-43, 2007
1142007
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2010
732010
Налоговые системы. Методология развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Алексеев, БХ Алиев, ВВ Бавин, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2012
602012
Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств: Монографія
ТВ Калінеску
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля 2 (003), 280, 2003
392003
Адміністрування податків: навч. посіб.
ТВ Калінеску
К.: Центр учбової літератури, 2013
292013
Управління венчурним фінансуванням підприємств: монографія
ТВ Калінеску
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009
232009
Проблемы социально-экономического развития предприятий в условиях экономического кризиса
ТВ Калинеску, ЕА Гречишкина
Бизнес Информ, 1, 2009
202009
Принципи побудови моніторингу реалізації механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства
ТВ Калінеску, ЮА Романовська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 78, 2004
162004
Оцінювання майна:[навч. посібник]
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, ОД Кирилов
Калінеску ТВ, Романовська ЮА, Кирилов ОД–К.: Центр учбової літератури, 2012
142012
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
БХ Алиев, ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Погорлецкий, ЛП Королева, ...
132014
Формування збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством
ТВ Калінеску, ІВ Пономарьова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2008
122008
Моніторинг податкових ризиків: Навчальний посібник
ТВ Калінеску
В. Даля, 2008
122008
Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
Луганськ: СНУ ім. В. Даля 352, 2007
122007
Використання соціальної відповідальності для управління діяльністю підприємства
ТВ Калінеску, ОО Зеленко
Гуманізація соціального управління: Тези доповідей Всеукраїнської науково …, 2008
112008
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПАЛИТРА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» Сер. Magister
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПАЛИТРА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ монография для …, 2014
92014
Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств з використанням рефлексивного підходу
ТВ Калінеску, ОА Шведчиков
Інноваційна економіка, 73-77, 2013
92013
Самоорганізація підприємств: тенденції соціалізації економіки: Монография
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Надьон, СП Кілінкаров
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Наьон–Луганск: Ноулідж.–2012.–395 с, 2012
92012
Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ДВ Воловик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 133-135, 2014
82014
Качество жизни как характеристика социально-экономических потребностей и ценностей славян
ТВ Калинеску
Вестник КИГИТ, 51-68, 2013
82013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20