Тетяна Василівна Калінеску
Тетяна Василівна Калінеску
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський національний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: монографія
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, ОД Кирилов
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля 272, 40-43, 2007
1472007
Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств: Монографія
ТВ Калінеску
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля 2 (003), 280, 2003
422003
Адміністрування податків: навч. посіб
ТВ Калінеску
К.: Центр учбової літератури, 2013
372013
Управління венчурним фінансуванням підприємств: монографія
ТВ Калінеску
Луганськ: СНУ ім. Даля, 2009
262009
Проблемы социально-экономического развития предприятий в условиях экономического кризиса
ТВ Калинеску, ЕА Гречишкина
242009
Принципи побудови моніторингу реалізації механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства
ТВ Калінеску, ЮА Романовська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 78, 2004
202004
Оцінювання майна: навч. посіб.
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, ОД Кирилов
К.: ЦУЛ, 2012
172012
Анализ и оценка уровня социально-экономического развития предприятий
ТВ Калинеску, ЕА Недобега
172011
Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
Луганськ: СНУ ім. В. Даля 352, 2007
162007
Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств з використанням рефлексивного підходу
ТВ Калінеску, ОА Шведчиков
Інноваційна економіка, 73-77, 2013
152013
Формування збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством
ТВ Калінеску, ІВ Пономарьова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2008
142008
Соціальна відповідальність: підручник
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ВС Альошкін
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля 472, 2015
122015
Моніторинг податкових ризиків: Навчальний посібник
ТВ Калінеску
В. Даля, 2008
122008
Використання соціальної відповідальності для управління діяльністю підприємства
ТВ Калінеску, ОО Зеленко
Гуманізація соціального управління: Тези доповідей Всеукраїнської науково …, 2008
122008
Інноваційна стратегія розвитку підприємств на основі збалансованої системи показників: монографія
ТВ Калінеску, ІВ Пономарьова, МО Наталенко
Луганськ: СНУ, 2013
112013
Качество жизни как характеристика социально-экономических потребностей и ценностей славян
ТВ Калинеску
Вестник КИГИТ, 51-68, 2013
102013
Оцінювання майна
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, ОД Кирилов
Часопис економiчних реформ, 181-182, 2013
102013
Морально-етичнi аспекти податкових реформ
ТВ Калiнеску
Податковi новацiї та стимули економiчного розвитку: монографiя/, кер. авт …, 2011
92011
Використання рефлексивних технологій для розвитку виробничої демократії на підприємствах
ТВ Калінеску
Часопис економічних реформ, 7, 2012
82012
Самоорганізація підприємств: тенденції соціалізації економіки: Монография
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Надьон, СП Кілінкаров
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Наьон–Луганск: Ноулідж.–2012.–395 с, 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20