Л.М.Хмельничий, Khmelnychy, Khmelnychyi, Л.Хмельничий
Л.М.Хмельничий, Khmelnychy, Khmelnychyi, Л.Хмельничий
Сумський національний аграрний університет
Verified email at snau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка екстер'єру тварин в системі селекції молочної худоби
ЛМ Хмельничий, ЛМ Хмельничий
Сумський національний аграрний університет, 2007
402007
Модельный тип молочной коровы
МИ Бащенко, ЛМ Хмельничий, МІ Бащенко
242005
Оцiнка екстер’єру тварин в системi селекцiї молочної худоби: монографiя
ЛМ Хмельничий
232007
Лінійна оцінка екстер’єру корів молочних порід
МІ Бащенко, Л Хмельничий
Тваринництво України, 9-12, 1998
221998
Методика лiнiйної класифiкацiї корiв молочних i молочно-м’ясних порiд за типом
ЛМ Хмельничий, ВI Ладика, ЮП Полупан, АМ Салогуб
202008
Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності
ЛМ Хмельничий, ВП Лобода
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2014
192014
Особливості успадковуваності та сполучної мінливості ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи
АМ Салогуб, ЛМ Хмельничий
Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки …, 2011
182011
Вагові та лінійні параметри екстер’єру телиць української червоно-рябої молочної породи
МІ Бащенко, ЛМ Хмельничий
Розведення і генетика тварин, 41-47, 2005
182005
Реєстрацiя ICAR. Довiдник
ВI Ладика, ЛМ Хмельничий, ВП Буркат, СЮ Рубан
142010
Сполучна мінливість статей екстер’єру корів з молочною продуктивністю
ВІ Ладика, ЛМ Хмельничий, АМ Салогуб, ВИ Ладыка, АН Салогуб
Білоцерківський НАУ, 2010
142010
Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби
ЛМ Хмельничий, ЛМ Хмельничий
Інститут розведення і генетики тварин УААН, 2005
142005
Сполучена мінливість промірів та індексів будови тіла з надоєм корів української чорно-рябої молочної породи
ЛМ Хмельничий, ВВ Вечорка
Розведення і генетика тварин, 96, 2015
132015
Особливостi успадковуваностi та сполучної мiнливостi ознак екстер’єру корiв української червоно-рябої молочної породи
АМ Салогуб, ЛМ Хмельничий
Збiрник наукових праць Вiнницького НАУ. Серiя: Сiльськогосподарськi науки 8, 59, 2011
132011
Оцінка корів за індексами будови тіла
МІ Бащенко, ЛМ Хмельничий
Вісник Сумського національного аграрного університету: науково-методичний …, 2003
132003
Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових та паратипових факторів
ВВ Вечорка, ВВ Вечёрка
Херсонський державний аграрний університет, 2010
122010
Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових та паратипових факторів
ВВ Вечорка, ВВ Вечёрка
Херсонський державний аграрний університет, 2010
122010
Линейная оценка экстерьера молочного скота
ЛМ Хмельничий
Зоотехния, 4-6, 2005
122005
Порівняльна характеристика корів-первісток української чорно-рябої молочної та голштинської порід за екстер’єрним типом
ЛМ Хмельничий
Розведення і генетика тварин.–2007.–Вип 39, 216-222, 2005
122005
Оцінка генеалогічних формувань за ступенем фенотипової консолідації
ЛМ Хмельничий
Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту.–Суми, 269-275, 2003
112003
Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за екстер’єрним типом
МІ Бащенко, ЛМ Хмельничий, АМ Дубін
МІ Бащенко, ЛМ Хмельничий, АМ Дубін//Методичні вказівки.–Біла Церква: БДАУ …, 2003
112003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20