Осипов Владимир Николаевич
TitleCited byYear
Кластерная форма территориально-производственной организации
ВИ Захарченко, ВН Осипов
Одесса:«Фаворит»–«Печатный дом, 2010
1452010
Введение в теорию конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов
В Осипов
Вестник института экономики РАН, 2013
482013
Стратегия управления сетевой структурой на основе конкурентного взаимодействия
В Осипов
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, 62-65, 2013
382013
Кластеры как инструмент экономической политики государства
В Осипов
Вестник института экономики РАН, 2012
372012
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР (на примере производства строительных материалов)
ЕА Байда
362001
Міжнародна торгівля
ЮГ Козак, НС Логвінова, НВ Притула, ВМ Осипов, ММ Кочевой, ...
Центр учбової літератури, 2015
212015
Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком
ВМ Осипов, ІД Півоварчук, ІЛ Парасюк
Видавництво СумДУ, 2011
192011
Світовий досвід створення та функціонування морських кластерів
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
Одеський державний економічний університет, 2009
142009
Міжнародні фінанси
ЮГ Козак, НС Логвінова, ВВ Ковалевський, ОВ Воронова, ...
Київ «Центр учбової літератури», 2007
142007
Роль форсайта в управлінні субрегіоном
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Економічні інновації, 2012
112012
Пріоритети соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в контексті новітньої регіональної політики
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
ДЕГІ, 2014
92014
Пути усовершенствования разливки стали
ВА Ефимов, ВП Осипов, ВП Гребенюк
М.: Металлургиздат, 1963
91963
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон
ЮГ Козак, НВ Притула, ОА Єрмакова, ІО Уханова, ВМ Осипов, ...
Центр учбової літератури, 2016
82016
Світові процеси глобалізації та перспективи розвитку гірничометалургійного комплексу України
В Осипов, В Точилі, В Венгер, О Єрмакова
Режим доступу: http://www. amc. gov. ua/amc/control/uk/publish/article …, 2008
82008
Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства
В Осипов
Економіка України, 15-22, 2011
72011
Экономический кластер как форма пространственной организации производительных сил старопромышленного региона
ВИ Дубницкий, ВИ Захарченко, ВН Осипов
Прометей: регіон. зб. наук. пр. з екон.–Донецьк: ДЕГІ, 181-192, 2010
72010
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону
МІ Назаров
Економіка та держава, 91-95, 2013
62013
Формування політики конкурентоспроможності регіону на принципах саморозвитку
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
Одеський державний економічний університет, 2011
62011
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
ЮГ Козак, ВМ Осипов, ВН Осипов
Центр навчальної літератури, 2005
62005
Использование математического моделирования при исследовании теплофизических процессов взаимодействия расплава с твердыми добавками
ЛА Соколовская, ВП Осипов, ВА Мамишев
Процессы литья, 72-78, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20