Осипов Владимир Николаевич
TitleCited byYear
Кластерная форма территориально-производственной организации
ВИ Захарченко, ВН Осипов
Одесса:«Фаворит»–«Печатный дом, 2010
1362010
Введение в теорию конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов
В Осипов
Вестник института экономики РАН, 2013
432013
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР (на примере производства строительных материалов)
ЕА Байда
352001
Стратегия управления сетевой структурой на основе конкурентного взаимодействия
В Осипов
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, 62-65, 2013
342013
Кластеры как инструмент экономической политики государства
В Осипов
Вестник института экономики РАН, 2012
332012
Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком
ВМ Осипов, ІД Півоварчук, ІЛ Парасюк
Видавництво СумДУ, 2011
192011
Міжнародна торгівля
ЮГ Козак, НС Логвінова, НВ Притула, ВМ Осипов, ММ Кочевой, ...
Центр учбової літератури, 2015
142015
Роль форсайта в управлінні субрегіоном
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Економічні інновації, 2012
92012
Світовий досвід створення та функціонування морських кластерів
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
Одеський державний економічний університет, 2009
92009
Світові процеси глобалізації та перспективи розвитку гірничометалургійного комплексу України
В Осипов, В Точилі, В Венгер, О Єрмакова
Режим доступу: http://www. amc. gov. ua/amc/control/uk/publish/article …, 2008
82008
Пріоритети соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в контексті новітньої регіональної політики
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
ДЕГІ, 2014
72014
Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства
В Осипов
Економіка України, 15-22, 2011
72011
Экономический кластер как форма пространственной организации производительных сил старопромышленного региона
ВИ Дубницкий, ВИ Захарченко, ВН Осипов
Прометей: регіон. зб. наук. пр. з екон.–Донецьк: ДЕГІ, 181-192, 2010
62010
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
ЮГ Козак, ВМ Осипов, ВН Осипов
Центр навчальної літератури, 2005
52005
Синергетика субрегіональної взаємодії: економічний потенціал та форми регулювання
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Економіка: реалії часу, ОНПУ, 2, 2012
42012
Формування політики конкурентоспроможності регіону на принципах саморозвитку
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
Одеський державний економічний університет, 2011
42011
Essentials of International finance: Questions & Answers
Y Kozak, N Prytula, I Ukhanova, V Osipov, A Sulim
Universal, 2017
32017
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон
ЮГ Козак, НВ Притула, ОА Єрмакова, ІО Уханова, ВМ Осипов, ...
Центр учбової літератури, 2016
32016
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону
МІ Назаров
Економіка та держава, 91-95, 2013
32013
Синергетика субрегионального взаимодействия: экономический потенциал и формы регулирования
ВН Осипов, ИЛ Парасюк, АА Ворожейкин
Экономика: реалии времени, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20