Осипов Владимир Николаевич
Осипов Владимир Николаевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кластерная форма территориально-производственной организации
ВИ Захарченко, ВН Осипов
Одесса:«Фаворит»–«Печатный дом, 2010
1562010
Введение в теорию конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов
В Осипов
Вестник института экономики РАН, 2013
582013
Кластеры как инструмент экономической политики государства
В Осипов
Вестник института экономики РАН, 2012
532012
Стратегия управления сетевой структурой на основе конкурентного взаимодействия
В Осипов
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, 62-65, 2013
512013
Оценка конкурентоспособности продукции производственно-предпринимательских структур (на примере производства строительных материалов)
ЕА Байда
Сиб. автомобил.-дорож. акад.(СибАДИ), 2006
422006
Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку
В Осипов, Л Осипова
Економіст, 28-31, 2015
292015
Міжнародні фінанси
ЮГ Козак, НС Логвінова, ВВ Ковалевський, МА Левицький, ...
Київ «Центр учбової літератури», 2007
272007
Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком
ВМ Осипов, ІД Півоварчук, ІЛ Парасюк
Видавництво СумДУ, 2011
202011
Пріоритети соціально-економічного розвитку українського причорномор'я в контексті новітньої регіональної політики
ВМ Осипов, ОА Єрмакова
Прометей, 76-82, 2014
122014
Роль форсайта в управлінні субрегіоном
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Економічні інновації, 2012
122012
Пути усовершенствования разливки стали
ВА Ефимов, ВП Осипов, ВП Гребенюк
М.: Металлургиздат, 1963
121963
Світовий досвід створення та функціонування морських кластерів
ВМ Осипов, ОА Єрмакова
Вісник соціально-економічних досліджень.—2009.—Вип 36, 305-311, 2009
112009
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
ТР Іваник
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
82018
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону
МІ Назаров
Економіка та держава, 91-95, 2013
82013
Особливості стратегування економічного розвитку агломерацій в Україні
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Фахове видання з економічних, філософських, політичних наук та державного …, 2012
82012
Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства
В Осипов
Економіка України, 15-22, 2011
82011
Світові процеси глобалізації та перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України
В Осипов, В Точилі, В Венгер, О Єрмакова
Конкуренція.–2008 6, 124-129, 2008
82008
Формування політики конкурентоспроможності регіону на принципах саморозвитку
ВМ Осипов, ОА Єрмакова
Вісник соціально-економічних досліджень, 78-81, 2011
72011
Экономический кластер как форма пространственной организации производительных сил старопромышленного региона
ВИ Дубницкий, ВИ Захарченко, ВН Осипов
Регіональний збірник наукових праць з економіки «ПРОМЕТЕЙ».–2010 2 (32), 181-192, 2010
72010
Использование математического моделирования при исследовании теплофизических процессов взаимодействия расплава с твердыми добавками
ЛА Соколовская, ВП Осипов, ВА Мамишев
Процессы литья, 72-78, 2000
72000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20