Follow
Бобина Марина Николаевна / Бобіна Марина Миколаївна /  Marina Bobina
Бобина Марина Николаевна / Бобіна Марина Миколаївна / Marina Bobina
Verified email at iff.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Protective properties of a new type coatings involving titanium, chromium, aluminum
TV Loskutova, IS Pogrebova, VG Khyzhnyak, MM Bobina, NS Nikitina
Materials Today: Proceedings 6, 202-211, 2019
82019
Новий спосіб і нова реакційна камера для нанесення карбідних покриттів
ВФ Лоскутов, ММ Бобіна, ТВ Лоскутова
Наукові вісті НТУУ “КПІ 2, 62-66, 2005
72005
Зносостійкі покриття на основі азоту на сплаві ВТ9
ВГ Хижняк, ММ Бобіна, ОМ Соловар
Проблеми тертя та зношування, 61-66, 2013
22013
Підбір раціонального складу вихідних реагентів при ніобіюванні вуглецевих сталей
ММ Бобіна, ТВ Лоскутова, ВФ Лоскутов
Фізика і хімія твердого тіла 3 (3), 486-491, 2002
22002
Composition, Structure, and Properties of Ti, Al, Cr, N, C Multilayer Coatings on AISI W1-7 Alloyed Tool Steel
T Loskutova, M Hatala, I Pogrebova, N Nikitina, M Bobina, S Radchenko, ...
Coatings 12 (5), 616, 2022
12022
Влияние комплексной магнитно-абразивной и химико-термической обработки на сопротивление усталости сплава ВТ9
ВС Майборода, ЮС Налимов, АН Соловар, МН Бобина, НН Теслюк
Проблемы прочности, 2016
12016
Поверхностное упрочнение многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин
АБ Бобин, МН Бобина, ВГ Хижняк, МВ Аршук
Проблеми тертя та зношування, 102-108, 2015
12015
Азотування цирконію в закритому реакційному просторі
ММ Бобіна, ОМ Соловар, ВГ Хижняк, ІВ Заболотний
НТУУ «КПІ», 2012
12012
Титаноазотирование твердых сплавов ВК8 и Т15К6 при пониженном давлении
АБ Бобин, МН Бобина, ВГ Хижняк, МВ Аршук
Проблеми тертя та зношування, 2009
12009
Хімізм і термодинаміка процесу титанохромування сталей
ВГ Хижняк, ТВ Лоскутова, ММ Бобіна, АІ Дегула
НТУУ «КПІ», 2008
12008
Жаростійкість карбідних покриттів на основі ніобію та хрому, нанесених на поверхню вуглецевих сталей
ММ Бобіна, ТВ Лоскутова, ІС Погребова, АВ Бєсов
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 8 (4), 827-830, 2007
12007
Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на властивості карбідних покриттів
ММ Бобіна, НВ Ульяненко, ТВ Лоскутова
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 4 (2), 353-357, 2003
12003
Структура та властивості поверхневого шару інструменту з сталі Р6М5 після магнітно-абразивної обробки
ММ Бобіна, ВС Майборода, НВ Ульяненко, АБ Бобін
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (4), 577-580, 2002
12002
Physical and Technological Parameters of Cr28 Steel Nitriding in an Ammonia Environment
TV Loskutova, IS Pohrebova, SM Kotlyar, MM Bobina, DA Kaplii, ...
Journal of Nano-and Electronic Physics 15 (1), 2023
2023
COLLECTIVE MONOGRAPH AUTHORS АВТОРИ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ
ОІ Аксиментьєва, ВЗ Барсуков, ММ Бобіна, ЮВ Борисенко, ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНЕ ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ТОВАРИСТВО …, 2020
2020
Комбінований захист вуглецевих сталей дифузійними покриттями за участю Ti, Cr, Al та інгібиторами корозії
ІС Погребова, ТВ Лоскутова, ВГ Хижняк, ММ Бобіна, АР Яресько
Promising materials and processes in applied electrochemistry–2020, 2020
2020
Шорсткість поверхні твердосплавного різального інструменту у зв'язку з параметрами магнітно-абразивної обробки
АБ Бобін, ММ Бобіна, ВС Майборода
Металознавство та обробка металів, 34-38, 2019
2019
Структура, фазовий, хімічний склад та деякі властивості поверхневих шарів сплаву ВТ6 після алітування та алюмохромування
ТВ Лоскутова, ІЯ Смоковіч, ВГ Хижняк, ІС Погребова, ММ Бобіна
Promising materials and processes in applied electrochemistry–2019, 2019
2019
Програма науково-дослідної практики для студентів другого рівня вищої освіти ступеню «Магістр» спеціальності 132 «Матеріалознавство» спеціалізація «Металознавство та …
ЮВ Яворський, ЯВ Зауличний, ММ Бобіна
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Програма переддипломної практики для студентів другого рівня вищої освіти ступеню «Спеціаліст» спеціальності 132 «Матеріалознавство» спеціалізація «Металознавство та …
ЮВ Яворський, ММ Бобіна, ЯВ Зауличний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20