Follow
Надія Балик (Nadiia Balyk; N. Balyk; N.R. Balyk; Nadya Balyk)
Надія Балик (Nadiia Balyk; N. Balyk; N.R. Balyk; Nadya Balyk)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підходи та особливості сучасної STEM-освіти
НР Балик, ГП Шмигер
Физико-математическое образование, 2017
472017
Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі
ОВ Барна, НР Балик
ТОКІППО, 2017
432017
Використання соціальних сервісів Web 2. 0 в галузі вузівської та післявузівської педагогічної освіти з інформатики
Н Балик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2008
402008
The blended methodology of learning computer networks: Cloud-based approach
O Spirin, V Oleksiuk, N Balyk, S Lytvynova, S Sydorenko
352019
Методичні основи вивчення експертних систем у школі
ЮС Рамський, НР Балик
К.: Логос 114, 49.1, 1997
351997
Технології Веб 2.0 в освіті. Навчально-методичний посібник
НР Балик, ГП Шмигер
Навчальна книга "Богдан", 2011
28*2011
Активне навчання з використанням технологій Веб 2.0: Навч. посіб.
НР Балик, ОО Лялик
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2009
28*2009
Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків
НВ Морзе, НР Балик
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 8-17, 2015
262015
Методична підготовка вчителя інформатики та розвиток його фахових компетентностей
ЮС Рамський, НР Балик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані…, 2009
252009
Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies
N Balyk, O Barna, G Shmyger, V Oleksiuk
http://ceur-ws.org/, 2018
242018
Formation of digital competencies in the process of changing educational paradigm from e-learning to smart-learning at pedagogical university
N Balyk, G Shmyger
University of Silesia, 2017
232017
Формування інформаційних та соціальних компетентностей студентів з метою їх професійної підготовки у педагогічному університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 1 (22), 2016
212016
Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки
НР Балик
Український державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 1995
191995
Моделі впровадження електронного навчання у педагогічному університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-15, 2016
182016
Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи
НР Балик
Комп’ютер у школі та сім’ї, 49-59, 2013
17*2013
Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних тех-нологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів
НР Балик, ГП Шмигер
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2011
172011
Формування інформаційно-освітнього простору курсу Сіт в навчальному процесі для студентів непрофільних спеціальностей з використанням технологій веб 2. 0
НР Балик, ГП Шмигер
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2010
172010
Project-based learning in a computer modelling course
N Balyk, I Grod, Y Vasylenko, V Oleksiuk, Y Rogovchenko
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012032, 2021
162021
Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning
N Balyk, Y Vasylenko, G Shmyger, V Oleksiuk, A Skaskiv
132019
Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Молодий вчений 4, 347-350, 2017
122017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20