Follow
Надія Балик (Nadiia Balyk; N. Balyk; N.R. Balyk; Nadya Balyk)
Надія Балик (Nadiia Balyk; N. Balyk; N.R. Balyk; Nadya Balyk)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підходи та особливості сучасної STEM-освіти
НР Балик, ГП Шмигер
Физико-математическое образование, 2017
902017
Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі
ОВ Барна, НР Балик
ТОКІППО, 2017
752017
The blended methodology of learning computer networks: Cloud-based approach
O Spirin, V Oleksiuk, N Balyk, S Lytvynova, S Sydorenko
562019
Методичні основи вивчення експертних систем у школі
ЮС Рамський, НР Балик
К.: Логос 114, 49.1, 1997
501997
Використання соціальних сервісів Web 2. 0 в галузі вузівської та післявузівської педагогічної освіти з інформатики
Н Балик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
432008
Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies
N Balyk, O Barna, G Shmyger, V Oleksiuk
http://ceur-ws.org/, 2018
422018
Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків
НВ Морзе, НР Балик
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 8-17, 2015
332015
Активне навчання з використанням технологій Веб 2.0: Навч. посіб.
НР Балик, ОО Лялик
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2009
332009
Технології Веб 2.0 в освіті. Навчально-методичний посібник
НР Балик, ГП Шмигер
Навчальна книга "Богдан", 2011
312011
Formation of digital competencies in the process of changing educational paradigm from e-learning to smart-learning at pedagogical university
N Balyk, G Shmyger
University of Silesia, 2017
302017
STEM-approach to the transformation of pedagogical education
N Balyk, G Shmyger, Y Vasylenko, V Oleksiuk, A Skaskiv
282019
Формування інформаційних та соціальних компетентностей студентів з метою їх професійної підготовки у педагогічному університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Scientific review 1 (22), 2016
282016
Методична підготовка вчителя інформатики та розвиток його фахових компетентностей
ЮС Рамський, НР Балик
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2009
282009
Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning
N Balyk, Y Vasylenko, G Shmyger, V Oleksiuk, A Skaskiv
272019
Project-based learning in a computer modelling course
N Balyk, I Grod, Y Vasylenko, V Oleksiuk, Y Rogovchenko
Journal of physics: Conference series 1840 (1), 012032, 2021
252021
Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки
НР Балик
Український державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 1995
251995
The digital capabilities model of university teachers in the educational activities context
N Balyk, Y Vasylenko, G Shmyger, O Barna, V Oleksiuk
CEUR-WS, 2020
232020
Моделі впровадження електронного навчання у педагогічному університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-15, 2016
212016
Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи
НР Балик
Комп’ютер у школі та сім’ї, 49-59, 2013
21*2013
Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних тех-нологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів
НР Балик, ГП Шмигер
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
212011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20