Розова Тамара Викторовна
Розова Тамара Викторовна
Заведующий кафедрой культурологии, искусствоведения и философии культуры ОНПУ
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні: Монографія
ТВ Розова, ВЮ Барков
Одеса: Юрид. літ, 336, 2003
492003
Специфика становления гражданского общества в Украине
ТВ Розова, ВЮ Барков
О.: Юрид. л-ра, 205, 2003
262003
Утопия как социокультурный феномен
ТВ Розова
дис. д-ра филос. наук 9 (03), 1996
161996
Ідеальне та реальне в уявленнях про громадянське суспільство
Т Розова, В Барков
Людина і політика, 44-50, 2003
152003
Громадянське суспільство і Україні: проблеми та їхнє вирішення/В. Барко в, Т. Розова
В Барков
Вибори та демократія, 20-27, 2006
112006
Формування громадянського суспільства в Україні
ВЮ Барков, ТВ Розова
Український соціум» Національний інститут стратегічних досліджень.–К …, 2005
62005
Специфика становления гражданского общества в Украине: Монография. Одесса: Юрид
ТВ Розова, ВЮ Барков
Литература, 2003
62003
Специфікація громадянського суспільства в Україні
В Барков, Т Розова, О Пищуліна
Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки–2004 [Електронний ресурс …, 0
6
Культуро–творче осягнення людини у філософії Іммануїла Канта
ТВ Розова, ЛВ Чорна
Гілея: науковий вісник, 658-664, 2013
52013
Громадянське суспільство: історія та сучасність
ТВ Розова
монографія/ТВ Розова [та ін.], 2010
52010
Специфiка становлення громадянського суспiльства в Українi
ТВ Розова, ВЮ Барков
О: Юридична лiтература, 336, 2003
52003
Идеалы и традиции
ТВ Розова
Философ. и социолог. мысль N 8, 1991
51991
Гідність як екзистенціальна риса людини-громадянина
ТВ Розова
Вісник Інституту розвитку дитини. Випуск 2, 20-26, 0
5
Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні
ПГ Манжола
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
42009
Утопія як соціокультурний феномен
ТВ Розова
дис... д-ра філос. наук 9 (03), 1997
41997
ПОСТРАДЯНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР У ФОРМАТІ ДІАЛОГУ З ПРОВІДНИМИ АКТОРАМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТВ Розова, ВВ Гайтан
Актуальні проблеми філософії та соціології, 115-119, 2016
32016
Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства
СК Костючков
Теорія і практика управління соціальними системами, 54-61, 2015
32015
Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї
ТВ Розова, ЛВ Чорна
Гілея: науковий вісник, 226-230, 2015
32015
Мовна толерантність півдня України
Т Розова, В Барков
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
32003
Вчення про людину у філософії Йогана Готліба Фіхте
ТВ Розова, ЛВ Чорна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 16-20, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20