Подписаться
Грицик Володимир Володимирович (Hrytsyk Volodymyr, V.Hrytsyk, V.V.Hrytsyk, Грицик В.В.
Грицик Володимир Володимирович (Hrytsyk Volodymyr, V.Hrytsyk, V.V.Hrytsyk, Грицик В.В.
Professor of Automated control systems Department of Lviv Polytechnic National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник
В Грицик, Ю Конарський, Я Бедрій
К.: Кондор 292, 2009
402009
Екологія довкілля
В Грицик, Ю Канарський, Я Бедрій
Охорона природи: навчальний посібник для студентів вузів—К.: Кондор, 2009
342009
Математичні моделі алгоритмів і реалізація Ateb-функцій
ВВ Грицик, МА Назаркевич
Доповiдi Національної академії наук України, 37-42, 2007
182007
Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури
ВВ Грицик, КМ Березька, ОМ Березький
Львів: УАД–ДНДІІІ 2005, 140, 2005
152005
Оцінка якості передавання і комп'ютерна обробка даних образів
ВВ Грицик
Доповiдi Національної академії наук України, 44-48, 2008
142008
Реалiзацiя бульових та багатозначних логiчних функцiй на нейронних елементах
ВВ Грицик, ФЕ Гече
72004
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Нові підходи до навчання штучних нейромереж
ВВ Грицик, РО Ткаченко
Доповіді Національної академії наук України, 59-65, 2002
72002
Unraveling Bi-Lingual Multi-Feature Based Text Classification: A Case Study
A Yarahmadi, M Creemers, H Qabbaah, K Vanhoof, O Palagin, ...
International Journal of Information Theories and Applications 24 (4), 3-18, 2017
52017
Технічні та програмні засоби розпізнавання та аналізу зображень складних біологічних об’єктів
ВВ Грицик, МА Влах
Інформаційні технології і системи.–Львів 8 (1), 17-28, 2005
52005
Перспективні інформаційні технології в системах автоматичного управління енергоактивними об’єктами виробничих структур
ЛС Сікора, МО Медиковський, ВВ Грицик
Львів: ДНДІ інформа-ційної інфраструктури, 2002
52002
Про хімічний склад самородного золота Українських Карпат
ВМ Квасниця, ВВ Грицик, ГВ Легкова
Мінерал. журн 16 (3-4), 89-95, 1994
51994
Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу
ВВ Грицик, ОМ Березький
Доповiдi Національної академії наук України, 39-45, 2009
42009
МЕТОДИ ТА ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ПАРАЛЕЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
ВВ Грицик, ОМ Березький
International Journal of Computing 2 (1), 25-24, 2014
32014
Минералы Украинских Карпат: Простые вещества, теллуриды и сульфиды
СА Галий, ВВ Грицик, ЛН Егорова
Наук. думка, 1990
31990
Основні оцінки якості зображення при розв’язуванні задач автоматичного опрацювання образів
В Грицик В, В Грицик В
Вісник НУ «ЛП», ІСМ., 106-113, 2014
2*2014
Методологiя системного проектування нейрокомп’ютерних засобiв мобiльних робототехнiчних систем
ВВ Грицик, ІГ Цмоць, ВМ Теслюк
Доповіді Національної академії наук України, 30-36, 2013
22013
Метод захисту та відтворення інформації засобами Ateb-функцій
ВВ Грицик, ІМ Дронюк, МА Назаркевич
Доповiдi Національної академії наук України, 48-52, 2008
22008
Исследование методов распознавания образов для систем компьютерного зрения роботов будущего
ВВ Грицик, АЯ Дунас
Вестник Херсонского национального технического университета 1 (3 (62)), 297-301, 2017
12017
Дослідження методів розпізнавання образів для систем комп’ютерного зору роботів майбутнього
ВВ Грицик, АЯ Дунас
Вісник Херсонського національного технічного університету, 297-301, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20