Любов Здоровцева /Liubov Zdorovtseva (ORCID: 0000-0001-8682-9546)
Любов Здоровцева /Liubov Zdorovtseva (ORCID: 0000-0001-8682-9546)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прооксидантно-антиоксидантна рівновага в тканинах мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2011
82011
Mechanisms of support prooxidant-antioxidant balance in the liver tissues of geese in hypo-and hyperoxia
OO Danchenko, P IuP, NM Danchenko, LM Zdorovtseva
Ukrains' kyi biokhimichnyi zhurnal (1999) 84 (6), 109-114, 2012
62012
Geese fatty acid composition of brain and heart lipids in hypo-and hyperoxia
LM Zdorovtseva, VA Hromishev, YO Danchenko
Ukrainian Journal of Ecology 2 (3), 9, 2012
62012
Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії
ОО Данченко, ЮП Пащенко, НМ Данченко, ЛМ Здоровцева
Український біохімічний журнал 84 (6), 109-114, 2012
62012
Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії
ЛМ Здоровцева, ВО Хромишев, ОО Данченко
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2012
52012
Антиоксидантний статус гусей в умовах гіпо- і гіпероксії
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко
Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць, 75-82, 2011
42011
Вплив А-вітамінної забезпеченості інкубаційних яєць на антиоксидантний статус гусенят
ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко, ОО Данченко
Актуальные проблемы современного птицеводства : Матер. XII Украин. конф …, 2011
3*2011
Оцінка антиоксидантного статусу тканин птахів в онтогенезі із застосуванням кореляційного аналізу
ОО Данченко, ВВ Калитка, ДМ Колесник, ЛМ Здоровцева
Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал 10 (4 …, 2008
32008
Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type
N Dzyuba, L Telezhenko, I Kalugina, Y Kozonova, M Serdyuk, ...
Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 6-15, 2018
22018
Прооксидантно-антиоксидантна система в тканинах птахів в умовах гіпо- та гіпероксії : автореф. дис. ... канд. біол. наук
ЛМ Здоровцева
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2011
22011
The Influence Of Avena Sativa Extract On Redox Processesand Fatty Acid Composition Of Lipids In Geese Tissues
O Danchenko, L Zdorovtseva, O Vishchur, О Koshelev, T Galko, ...
Abstract book 3rd International Conference" Smart Bio", 75, 2019
12019
Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ММ Данченко, ДО Майборода, ...
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра …, 2019
12019
Екстракт Avena Sativa як інгібітор псування гарбуза під час його тривалого зберігання
ОО Данченко, ЕА Данченко, ЛМ Здоровцева, ЛН Здоровцева, ...
ФОП Однорог ТВ, 2019
12019
Особливості впливу екстракту вівса посівного на жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин гусей
ОО Данченко, ЕА Данченко, ОІ Кошелев, ТІ Галько, ЮВ Ніколаєва, ...
Тернопільський нац. медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
12019
Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні
ОО Данченко, ОВ Яковійчук, ЛМ Здоровцева, ММ Данченко, ...
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (2), 2018
12018
Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації в тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі
ОО Данченко, ЕА Данченко, ОІ Кошелев, ЛМ Здоровцева, ...
12018
Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м'язів гусей у передзабійному періоді
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ММ Данченко, ГВ Рубан
Аграрна наука та харчові технології : зб. нак. праць / ВНАУ, 3-13, 2018
12018
Антиоксидантна активність скелетних м'язів гусей у передзабійному періоді
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ММ Данченко, ГВ Рубан
Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва: зб. наук. праць …, 2018
12018
Вплив вітаміну Е на зміни жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання
ГВ Рубан, ЛМ Здоровцева, ОО Данченко
Актуальные проблемы современного птицеводства: материалы XIII Украинской …, 2014
12014
Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко, ОВ Яковійчук, ГВ Рубан
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2014
1*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20