Follow
Малихіна Олена Євгенівна
Малихіна Олена Євгенівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості мотивації учіння дітей молодшого шкільного віку
О Малихіна
Початкова школа 7, 51-54, 2002
302002
Розвиток комунікативних умінь дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2021
72021
Насильство
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Булінг. Проблема в запитаннях та відповідях: навч. метод. посібн. Харків: ВГ …, 2019
72019
Самоосвіта особистості в контексті концепції неперервної освіти
ТІ Каткова
Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах: зб …, 2009
52009
Проблема мовної особистості у психології та суміжних науках
ОЄ Малихіна
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
32012
Словесна творчість та здібності до неї дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема
ОЄ Малихіна
Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історія психології …, 2006
32006
Використання Lego-технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку
ІІ Дорожко, О Малихіна, ЛВ Туріщева
Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський …, 2021
22021
Особливості та динаміка розвитку літературно-творчих здібностей школярів
ОЄ Малихіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
22018
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
22009
Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами
ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, видавництво" Мітра", 2019
12019
Підготовка майбутніх вчителів до роботи з обдарованими учнями
ОЄ Малихіна
Мельник ЮБ, Свячена ЯЮ Хакатон як технологія формування творчої …, 2018
12018
Із досвіду залучення студентів-майбутніх педагогів до самовиховання у процесі опанування навчальної дисципліни Теорія та методика виховання
НВ Притулик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Білінгвізм як фактор успішної інтеграції України в європейський освітній простір
ОЄ Малихіна
Алєксєєва ГС Проблеми навчання і формування інформаційної культури іноземців …, 2015
12015
Основні підходи до визначення структури літературних здібностей у загальній та віковій психології
ОЄ Малихіна
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 103-110, 2012
12012
ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, СЄ Абаньшина
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗДОБУВАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
І Дорожко, О Малихіна, Л Туріщева
Наукові перспективи (Naukově perspektivi), 2023
2023
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Т Танько, І Дорожко, О Малихіна
The 19th International scientific and practical conference “Innovative …, 2023
2023
Психологічна готовність викладача до реалізації дистанційного навчання
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2023
2023
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙОМIВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДIТЕЙ IЗ ЗПР
ІІ Дорожко, ЛВ Туріщева, ОЄ Малихіна
The 1th International scientific and practical conference “Current issues of …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20