Малихіна Олена Євгенівна
Малихіна Олена Євгенівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості мотивації учіння дітей молодшого шкільного віку
О Малихіна
Початкова школа 7, 51-54, 2002
182002
Самоосвіта особистості в контексті концепції неперервної освіти
ТІ Каткова
Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах: зб…, 2009
42009
Насильство. Булінг. Проблема в запитаннях та відповідях
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Х.: ВГ Основа, 2019
32019
Словесна творчість та здібності до неї дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема
ОЄ Малихіна
Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історія психології…, 2006
32006
Особливості та динаміка розвитку літературно-творчих здібностей школярів
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Херсонський державний університет, Видавничий дім Гельветика, 2018
12018
Із досвіду залучення студентів-майбутніх педагогів до самовиховання у процесі опанування навчальної дисципліни Теорія та методика виховання
НВ Притулик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія…, 2015
12015
Білінгвізм як фактор успішної інтеграції України в європейський освітній простір
ОЄ Малихіна
Алєксєєва ГС Проблеми навчання і формування інформаційної культури іноземців…, 2015
12015
Основні підходи до визначення структури літературних здібностей у загальній та віковій психології
ОЄ Малихіна
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 103-110, 2012
12012
Проблема мовної особистості у психології та суміжних науках
ОЄ Малихіна
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС…, 2012
12012
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
12009
Використання Lego-технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку
ІІ Дорожко, О Малихіна, ЛВ Туріщева, ИИ Дорожко, ЕЕ Малыхина, ...
Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський…, 2021
2021
Пiдходи до розвитку мовлення дошкiльникiв у конструктивнiй дiяльностi
ІС Балабай, ОЄ Малихіна, ИС Балабай, ЕЕ Малыхина
ГО Львівська педагогічна спільнота, 2020
2020
прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева, ИИ Дорожко, ЕЕ Малыхина, ...
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2020
2020
Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами
ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева, ЕЕ Малыхина, ЛВ Турищева
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, видавництво" Мітра", 2019
2019
Психологічні особливості поведінки лідерів у конфліктних ситуаціях
ІС Балабай, ОЄ Малихіна, ИС Балабай, ЕЕ Малыхина
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2019
2019
Вікова динаміка у розвитку обдарованості
ІС Балабай, ОЄ Малихіна, ИС Балабай, ЕЕ Малыхина
Харківський національний університет імені ГС Сковороди; Діса плюс, 2018
2018
Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р.
ЮБ Мельник, ЯЮ Свячена, ВІ Опришко, ДС Носівець, ЛГ Кайдалова, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2018
2018
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
ОЄ Малихіна
Мельник ЮБ, Свячена ЯЮ Хакатон як технологія формування творчої…, 2018
2018
Біографічний метод у дослідженні творчої особистості
ОЄ Малихіна, ОЕ Малыхина
ХНПУ імені ГС Сковороди, Стиль-Издат, 2017
2017
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р.
ВІ Аксьонова, ОІ Скловська, ІЗ Скловський, МІ Алексєєва, ОМ Білик, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20