Малихіна Олена Євгенівна
Малихіна Олена Євгенівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості мотивації учіння дітей молодшого шкільного віку
О Малихіна
Початкова школа 7, 51-54, 2002
152002
Самоосвіта особистості в контексті концепції неперервної освіти/Каткова ТІ
ТІ Каткова
Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах: зб …, 2009
42009
Насильство. Булінг. Проблема в запитаннях та відповідях
ІІ Дорожко, ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева
Х.: ВГ «Основа, 2019
32019
Словесна творчість та здібності до неї дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема
ОЄ Малихіна
Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історія психології …, 2006
32006
Із досвіду залучення студентів-майбутніх педагогів до самовиховання у процесі опанування навчальної дисципліни Теорія та методика виховання
НВ Притулик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Білінгвізм як фактор успішної інтеграції України в європейський освітній простір
ОЄ Малихіна
Алєксєєва ГС Проблеми навчання і формування інформаційної культури іноземців …, 2015
12015
Проблема мовної особистості у психології та суміжних науках
ОЄ Малихіна
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
12012
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
12009
прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі
І Дорожко, О Малихіна, Л Туріщева
Новий Колегіум, 60-64, 2020
2020
Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами
ОЄ Малихіна, ЛВ Туріщева, ЕЕ Малыхина, ЛВ Турищева
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, видавництво" Мітра", 2019
2019
Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р.
ЮБ Мельник, ЯЮ Свячена, ВІ Опришко, ДС Носівець, ЛГ Кайдалова, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2018
2018
Особливості та динаміка розвитку літературно-творчих здібностей школярів
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
ОЄ Малихіна
Мельник ЮБ, Свячена ЯЮ Хакатон як технологія формування творчої …, 2018
2018
Біографічний метод у дослідженні творчої особистості
ОЄ Малихіна, ОЕ Малыхина
ХНПУ імені ГС Сковороди, Стиль-Издат, 2017
2017
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р.
ВІ Аксьонова, ОІ Скловська, ІЗ Скловський, МІ Алексєєва, ОМ Білик, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2016
2016
Формування мовної особистості майбутніх педагогів: психологічний аспект
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2016
2016
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р.
ГС Алєксєєва, ОМ Білик, СВ Бобиль, ОВ Васильєва, ВГ Воленко, ...
2015
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БІЛІНГВІЗМУ
ОЄ Малихіна, ЕЕ Малыхина
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015
2015
ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
ОЄ Малихіна
Редакційна колегія, 209, 2014
2014
Основні підходи до визначення структури літературних здібностей у загальній та віковій психології
ОЄ Малихіна
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20